Lietuvos Respublikos Seimas

A.Lydekos, R. Šukio, K.Kuzmicko, A. Vazbio komandiruotės į Danijos Karalystę 2003 kovo 24 – 25 d. ataskaita

LR Seimo Žmogaus teisų komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Raimondas Šukys, Sveikatos reikalų komiteto narys Kęstutis Kuzmickas ir Ekonomikos komiteto narys Artūras Vazbys dalyvavo Danijos Karalystes Parlamente (Folketinge) vykusiame seminare, organizuotame Baltijos jūros valstybių tarybos Komisarės bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, Švedijos Parlamentu ir Danijos Parlamentu, tema “Geras valdymas”. Seminaro potemė “Dalyvavimas”. Į seminarą buvo kviesti ir jo darbe dalyvavo visų Baltijos jūros valstybių tarybos šalių parlamentarų delegacijos.

Pagrindinis seminaro tikslas – BJVT šalių parlamentarų susitikimas ir gero valdymo aptarimas, žvelgiant iš įvairių valstybių pozicijos, bendro forumo sukūrimas, siekiant parengti universalias normas bei bendrus standartus.

Pirmos seminaro dienos įžangine problema tapo demokratinių struktūrų kaita, kurią apžvelgė Andreas Gross, Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos vicepirmininkas ir Tiesioginės demokratijos mokslo instituto direktorius. Toliau tema buvo plėtojama, bandant atsakyti į klausimą: “Kas yra geras valdymas?” žvelgiant iš nacionalinio ir tarptautinio požiūrio taško. Problema buvo palydėta gausiomis diskusijomis.

Kaip pagrindinis barjeras geram valdymui buvo išskirta korupcija ir jos pasekmės. Priemonėmis jai minimizuoti buvo įvardinta nacionalinių parlamentų atsakomybė vertinant iš vidaus ir iš išorės. Apie parlamentų atsakomybę, remiantis išoriniu požiūriu, pranešimą skaitė Transparency International atstovė Rasa Morkūnaitė.

Pabaigus bendrų problemų pristatymą ir aptarimą, diskusijos buvo tęsiamos trejomis aktualiomis temomis: Žiniasklaidos vaidmuo ir pareigos demokratinėje valstybėje, Parlamentarų atsiskaitymo kolegoms tvarka ir NVO įtraukimas prieš dalyvaujant tarptautiniame bendradarbiavime, Piliečių vaidmuo- kodėl stinga susidomėjimo?

Seminaro dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su Danijos Karalystės Folketinge nuolat veikiančio moksleivių parlamento veiklos sąlygomis ir funkcionavimo ypatumais. Šios institucijos paskirtis - vienos dienos kursų pagrindu, naudojant šiuolaikines technologijas ir paveikias informacijos perteikimo formas, supažindinti kuo daugiau moksleivių su Danijos politine sistema bei parlamento vaidmeniu.

Antros seminaro dienos pagrindine tema buvo parlamento vaidmuo gerame valdyme žvelgiant iš nacionalinio ir tarptautinio požiūrio taško. Pasibaigus temos pristatymui, pereita prie plačios diskusijos tiek tarp įvairių parlamentų delegacijų, tiek tarp atskirų parlamentarų.

Pasibaigus plenarinėms diskusijoms ir Baltijos jūros valstybių tarybos komisarei J. E. Helle Degn pateikus išvadas, seminaro dalyviams buvo sudaryta galimybė pabendrauti su žiniasklaida- “Gronlandsvaerelset”.

Pasibaigus gero valdymo seminarui parlamentinės delegacijos apsilankė Nacionalinėje audito institucijoje ir Sutaikinimo taryboje. Susipažinta su šių institucijų struktūra, jų funkcionavimu bei santykiu tiek su kitomis valstybinėmis institucijomis, tiek su NVO, tiek su privačiu sektoriumi, susipažinta su institucijų personalu, jų darbo sąlygomis.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas