Lietuvos Respublikos Seimas

Projektas Nr.IXP-1903(3)

Projektas IXP-1903(3)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO “DĖL KOOPERATINIŲ GARAŽŲ IR SODININKŲ

BENDRIJŲ” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

2003 m. d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 32-765)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios.”

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų”.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

Kaimo reikalų komiteto nariai – išvados rengėjai:

 

Gintautas Kniukšta

 

 

Vladas Žalnerauskas

 

 

 

 

 

 

 

Projekto – IXP-1903(3)

lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO “DĖL KOOPERATINIŲ GARAŽŲ IR SODININKŲ

BENDRIJŲ” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

2003 m. d. Nr.

Vilnius

 

(Žin.,1990, Nr. 32-765)

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimas

Įstatymo pavadinime išbraukti žodžius “ir sodininkų bendrijų” ir Įstatymo pavadinimą išdėstyti taip:

“LIETUVOS RESPUBLIKOS KOOPERATINIŲ GARAŽŲ ĮSTATYMAS.”

2 straipsnis. 2 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

2 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

3 straipsnis. 3 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

3 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Buvusį 4 straipsnį laikyti 2 straipsniu, iš šio straipsnio išbraukti žodžius “ir Tipinius sodininkų bendrijos įstatus” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“2 straipsnis. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę pakeisti ir papildyti Garažų statybos kooperatyvų įstatus ir Tipinius sodininkų bendrijos įstatus suderinus juos su šiuo įstatymu.”

5 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Buvusį 5 straipsnį laikyti 3 straipsniu.

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios.”

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų”.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Kaimo reikalų komiteto nariai – išvados rengėjai:

 

Gintautas Kniukšta

 

Vladas Žalnerauskas

 

 

 

Teikia:

Seimo narys Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 04 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas