Lietuvos Respublikos Seimas

2003-04-07

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, balandžio 7 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitete buvo svarstomi šie klausimai:

Vyriausybės metinės veiklos ataskaita (Užsienio politika. Nacionalinis saugumas ir krašto apsauga). Su ataskaitos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo bei krašto apsaugos klausimais Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjai Kęstutis Kriščiūnas ir Valerijus Simulik bei Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas ir Užsienio reikalų ministerijos Valstybės sekretorius Evaldas Ignatavičius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 5 straipsniu, Vyriausybė solidariai atsako už bendrą Vyriausybės veiklą ir ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Seimui savo metinę veiklos ataskaitą. Detaliai susipažinę su 2002 metų Užsienio reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos veikla ir pasiektais rezultatais, Komiteto nariai pritarė šių dviejų ministerijų pristatytoms ataskaitoms.

Antrasis darbotvarkės klausimas – Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos karių dalyvavimo JAV vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika” Centrinės ir Pietų Azijos regione pratęsimo” projektas Nr.IXP-2469. Su nutarimo projektu Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas ir Krašto apsaugos viceministras Povilas Malakauskas. Operacija “Tvirta taika” prasidėjo 2001 metų spalio mėnesį kaip atsakas į teroro aktus, įvykdytus 2001 metų rugsėjo 11 dieną. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priėmus rezoliucijas Nr. 1368 ir Nr. 1373, Lietuvos Respublikos Seimas 2001 rugsėjo 12 dienos ir 2001 metų spalio 9 dienos pareiškimais deklaravo, kad “Lietuvos valstybė prisijungs prie antiteroristinių tarptautinių pastangų bei reikalingų sprendimų, kad teroristai būtų nubausti, o jų židiniai neutralizuoti”. 2002 metų spalio 1 dieną Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė siųsti iki 40 karių dalyvauti operacijoje “Tvirta taika" Centrinės ir Pietų Azijos regione 6 mėnesių laikotarpiui nuo pasirengimo misijai pabaigos. Lietuvos karių dalyvavimo minėtoje operacijoje laikas baigiasi 2003 metų gegužės 31 dieną. Teikiamu projektu siūloma pratęsti Lietuvos karių dalyvavimą operacijoje “Tvirta taika” nuo birželio mėnesio iki gruodžio mėnesio. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė teikiamam Seimo nutarimo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 07.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas