Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 7 d. posėdyje

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto klausymai (IXP-2281).

Klausymams vadovavo komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis ir kultūros ministrė Roma Dovydėnienė. Dalyvavo gausus būrys paminklosaugos specialistų iš įvairių institucijų ir organizacijų: Valstybinės paminklosaugos komisijos, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Vytauto Didžiojo universiteto Menų instituto, Vilniaus bei Tauragės savivaldybių, Restauratorių sąjungos, Kultūros paveldo centro, Trakų istorinio nacionalinio parko, Lietuvos istorijos instituto ir kt. Išsakyta daug kritinių pastabų dėl šio įstatymo projekto, diskutuota, pasidalinta nuomonėmis.

Komitetas svarstė naujus Seimo nario Gintaro Steponavičiaus pasiūlymus Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1740(3), kuriuos pristatė pats autorius. Daugeliui iš jų Komiteto nariai pritarė. Diskusijoje dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas