Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-04-02

Komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektui Nr. IXP-2270. Nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir pateikti 2003 m. pavasario sesijoje Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti įstatymo projektą, reglamentuojantį visų statutinių valstybės tarnautojų socialines garantijas. Taip pat nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus bei šiuos komiteto pasiūlymus: 1) siūlome iš statuto projekto 19 str. 1 d. išbraukti 2 p. t.y. paskatinimą vardine dovana; 2) siūlome tikslinti statuto projekto 21 str., reglamentuojantį darbo laiko trukmę, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis.

Komitetas apsvarstė Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo projektą Nr. IXP-2266. Bendru sutarimu nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir pateikti 2003 m. pavasario sesijoje Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti įstatymo projektą, reglamentuojantį visų statutinių valstybės tarnautojų socialines garantijas. Taip pat nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus bei šiuos komiteto pasiūlymus: 1) siūlome patikslinti statuto projekto 22 str. nustatant, kad pareigūnas išeidamas iš darbo sumokėtų ne už visus mokymus ar kursus, bet už 2 ar 3 paskutinius metus; 2) siūlome išbraukti statuto projekto 34 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. t.y. paskatinimą pinigine premija ir paskatinimas vardine dovana.

Komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2339. Bendru sutarimu nutarta pritarti iniciatorių pateiktam projektui.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2458 - Ireną Degutienę ir Ireną Šiaulienę. Svarstyti komitete, kai bus gauta Vyriausybės išvada.

- Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2457 - Vasilijų Fiodorovą ir Edvardą Karečką. Svarstyti komitete, kai bus gauta Vyriausybės išvada.

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų išmokėjimo pensininkams, turėjusiems draudžiamųjų pajamų, tvarkos įstatymo projekto Nr.IXP-2283(2) - Artūrą Melianą ir Algirdą Sysą. Svarstyti komitete, kai bus gauta Vyriausybės išvada.

Taip pat komitete įvyko Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl jos eksploatavimo užbaigimo atleidžiamų iš darbo darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo projekto Nr.IXP-2342 klausymai. Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio bei Finansų ministerijų, Europos komiteto prie Vyriausybės, Ignalinos atominės elektrinės, Ignalinos atominės elektrinės nepriklausomos profesinės sąjungos, Energetikos darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas”, Seimo komitetų atstovams buvo aptartos projekte numatomos Ignalinos AE atleidžiamų darbuotojų užimtumo ir socialinės garantijos dėl Ignalinos AE eksploatavimo užbaigimo.

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 07.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas