Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2003 m. balandžio 4 d. ERK narių susitikimą su Prancūzijos Respublikos deleguota ministre Europos reikalams p. NOËLLE LENOIR

Informacija apie Seimo Europos reikalų komiteto narių susitikimą su Prancūzijos Respublikos deleguota ministre Europos reikalams p. NOĖLLE LENOIRŠiandien, 2003 m. balandžio 4 d., Seimo Baltojoje salėje įvyko Seimo Europos reikalų komiteto narių Gintaro STEPONAVIČIAUS ir Rolando PAVILIONIO susitikimas su Prancūzijos Respublika deleguota ministre Europos reikalams p. Noėlle LENOIR bei kitais Prancūzijos delegacijos nariais. Susitikimo tikslas buvo pasikeisti nuomonėmis svarbiausiais europinės darbotvarkės klausimais bei daugiau sužinoti apie įvairius bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Prancūzijos aspektus. Susitikime buvo diskutuojama apie bendrą Europos ateities viziją, buvo akcentuota, kad Lietuva turi būti suvokiama kaip lygiateisė europinių procesų dalyvė. Susitikime taip pat buvo aptartos ir svarbiausios tarptautinės politikos problemos, tarp jų - konfliktas Irake. Prancūzijos ministrė p. Noėlle LENOIR pristatė oficialią savo šalies poziciją Irako klausimu. Buvo pabrėžta, kad konflikto pradžioje Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pozicija Irako atžvilgiu skyrėsi tuo, kad prancūzai pasisakydavo už tolesnę Jungtinių Tautų ginklų inspekcijos darbą. Prancūzai visada laikosi tos pozicijos, kad dabartinis Irako režimas turi nusiginkluoti. Šiuo metu Prancūzijos ir Lietuvos nuomonė sutampa - karas turėtų baigtis kuo greičiau ir kad būtų kuo mažiau civilių aukų. Delegacijos trumpai aptarė tolesnes Lietuvos Respublikos Seimo ir Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos bendradarbiavimo perspektyvas.A.Didenko, tel. 239 6592Naujausi pakeitimai - 2004 08 26.
Andrej Didenko   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Europos reikalų komitetas  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas