Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-04-02

 

 

Komitetas 2003-04-02 posėdyje aptarė svarstymo procedūrą Įstatymo “dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo” projekto Nr.IXP-2430 ES.

Dalyvaujant Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojui M.Kizniui, Tarybos atsakingajam sekretoriui D.Bazarui ir Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos konsultantei R.Kučinskienei, Komitetas svarstė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektą Nr.IXP-2186. Projekto tikslas buvo užtikrinti jauno žmogaus gerovę, bendradarbiaujant valstybės ir savivaldybių institucijoms, jaunimo organizacijoms bei kitoms susijusioms įstaigoms ir organizacijoms, dirbančioms su jaunimu. Siūlomu įstatymo projektu siekiama reglamentuoti jaunimo politikos įgyvendinimo pagrindus, šalies jaunimo politikos veikimo ir įgyvendinimo mechanizmą. Komiteto nuomone, pritariant pačiai įstatymo projekto idėjai, visgi jį reikėtų grąžinti įstatymo projekto rengėjams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas, be to, reikėtų detaliau apibrėžti jaunimo grupes pagal atskiras kategorijas, tačiau, kad neprieštarautų Lietuvoje galiojantiems teisės aktams, taip pat projekte reikėtų aiškiai reglamentuoti siūlomo įsteigti Jaunimo reikalų departamento veiklos funkcijas bei konkretizuoti sąveiką su valstybės ir savivaldybių institucijomis.

Komitetas pritarė Seimo nutarimo “Dėl Etninės politikos koncepcijos” projekto teikimui Seimui svarstyti. Koncepcijos pristatyme dalyvavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV generalinis direktorius A.Petrauskas ir direktoriaus pavaduotojas S.Vidtmann.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 03.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas