Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-04-02 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas posėdyje svarstė Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Nr.IXP-2275) bei Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo (Nr.IXP-2188) projektų sujungimo į vieną įstatymo projektą klausimą. Bendru sutarimu buvo nuspręsta kreiptis į Seimo valdybą, kad būtų sudaryta darbo grupė Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Nr.IXP-2275) bei Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo (Nr.IXP-2188) projektų sujungimui į vieną projektą. Darbo grupė turės paruošti naują įstatymo projektą iki 2003 m. gegužės 15 d.

Kaimo reikalų komitetas taip pat svarstė darbo grupės pagal Vyriausybės pastabas patobulintą Sodininkų bendrijų įstatymo projektą IXP-1901(3) bei jį lydinčius Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1902(3) bei Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų" įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1903(2). Komitetas nusprendė svarstyme daryti pertrauką ir prašyti papildomų Aplinkos apsaugos, Teisės ir teisėtvarkos, Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Žmogaus teisių komitetų ir Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos išvadų ir galutinį sprendimą priimti gavus šias išvadas.

Svarstant Žemės ūkio bendrovių įstatymo 18, 19, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo bei 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (IXP-2273) bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (Nr.IXP-2273) bei Seimo nario Gintauto Kniukštos parengtam Apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui.

Komitete svarstant Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr.IXP-2274) buvo bendru sutarimu priimtas sprendimas pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (Nr.IXP-2274).

Posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-2438) ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (IXP-2439) svarstymo parengiamųjų darbų. Bendru sutarimu buvo nuspręsta, kad Kaimo reikalų komitetas pasiūlymų ir pastabų dėl šių įstatymų projektų laukia iki 2003 m. balandžio 14 d., taip pat buvo nuspręsta prašyti Aplinkos apsaugos komitetą, Biudžeto ir finansų komitetą, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą bei Informacinės veiklos plėtros komitetą pateikti išvadas dėl įstatymo projekto iki 2003 m. balandžio 16 d. Klausymus surengti 2003 m. balandžio 16 d.

Komiteto posėdyje buvo išklausyta Seimo nario, Darbo komisijos žemės ūkio kooperatyvų kongresui surengti pirmininko Zenono Mačerniaus informacija dėl Žemės ūkio kooperatyvų kongreso surengimo. Informacija priimta žiniai.

Žemės ūkio ministerijos sekretorius Jonas Panamariovas pateikė informaciją apie Kooperacijos plėtrai skirtų lėšų panaudojimą. Kaimo reikalų komitetas bendru sutarimu nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei atlikti auditą dėl valstybės teikiamos finansinės paramos kooperacijos plėtrai tikslinio panaudojimo ir informuoti Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. gegužės 15 d.

KRK informacija

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas