Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. balandžio 2 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-04-02

SVARSTYTA: Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2193

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo Įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-2194

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Policijos veiklos įstatymo 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2195

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 7, 9, 25, 39, 44, 46, 47, 48, 51, 62, 90, 95, 102, 105, 118, 119, 143, 175, 178, 186, 188, 189, 202, 212, 213, 215, 250, 251, 257, 272 ir 291 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2345

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 21, 48, 50, 52, 127, 142, 143, 151, 163, 165, 318, 342, 343, 362, 397 ir 421 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2346

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Bausmių vykdymo kodekso 18, 20, 21 ir 164 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2347

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2002 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr.IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr.IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 13 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2348

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Teismų įstatymo 36 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2320

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, 4, 6, 23, 25, 37, 46, 48, 55, 65, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 90, 92, 93, 95, 97, 172, 175, 187, 189, 208, 212, 257, 263, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo nauju 271(1) straipsniu bei 39 ir 243 straipsnių išbraukimo įstatymo projektas IXP-2321

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr.IX-785, 37, 48, 50, 52, 105, 127, 163, 181, 212, 214, 217 , 218, 220, 232, 233, 234, 235, 237, 244, 254, 255, 256, 266, 276, 287, 318, 319, 322, 323, 326, 329, 332, 351, 353, 362, 440, 456, 458, 459 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo nauju 362(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2322

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo, Civilinio proceso kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2241

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

 

 

Baudžiamojo kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1784; Baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1785; Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2425; Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, ir 4 straipsnių ir Įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2426; Įstatymo "Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto patvirtinimo" ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-2427; Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo ir papildymo” projekto IXP-2428 svarstymas TEISĖS IR TEISĖTVARKOS komiteto posėdyje numatytas balandžio 3 d. 9.00 val.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 02.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas