Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.03.31 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-03-31 d. posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2291

nusprendė: Paskirti komiteto išvadų projekto rengėjais G.Didžioką ir E.Masiulį bei projektą komitete svarstyti gegužės 26 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

- Referendumo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2292

nusprendė: Paskirti komiteto išvadų projekto rengėjais G.Didžioką ir E.Masiulį bei projektą komitete svarstyti gegužės 26 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2288

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti pagal Seimo Teisės departamento išvadą ir šiuos komiteto siūlymus:

1.Projekto 2 straipsnio 1 dalies nuostatą papildyti žodžiu "viešasis", įrašant jį prieš žodį "juridinis".

2. Tikslintina projekto 4 straipsnio 4 dalies 1 punkto redakcija, nes "apskričių savivaldybių" muziejų nėra. Pagal šio straipsnio nuostatas yra atskiri apskričių (4 d.) ir savivaldybių (5 d.) muziejai.

3. Iđ projekto 10 straipsnio nuostatos iđbraukti ţodţius "Lietuvos Respublikos kultūros ministro suteiktą arba", o palikti tą nuostatos dalį, kuri nustato konservuoti ir restauruoti muziejines vertybes turi teisę atestuoti restauratoriai, kurie tokiais pripažinti teisės aktų nustatyta tvarka.

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu -“uţ“).

Projektų IXP-1650-1652A bei IXP-2306 komitetas nesvarstė, nes jie Seimo gražinti iniciatoriams tobulinti, o IXP-2306 dar nepateiktas Seimui.

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 04 01.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas