Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. kovo 31 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1. SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių “Lietuvos energija”, “Lietuvos elektrinė” ir akcinių bendrovių “Rytų skirstomieji tinklai”, “Vakarų skirstomieji tinklai” akcijų mainų įstatymo projektas (IXP-2421).

NUSPRĘSTA (“už” – 8; “prieš” – 1; “susilaikė” – 2):

Įstatymo projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

2.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1435.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, siūlant patikslinti viešąsias įstaigas, kurių dalininkas yra valstybė ar savivaldybė ir kurioms leidžiama dalyvauti privatizavimo procese.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl jos eksploatavimo užbaigimo atleidžiamų iš darbo darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo projektas IXP-2342.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Socialinių reikalų ir darbo komitetui) pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlyti patikslinti darbuotojų atleidimo priežastį ir įstatymo straipsnį, kuriuo remiantis nutraukiama darbo sutartis bei įspėjimo terminą, atleidžiant konkretų darbuotoją dėl IAE eksploatacijos nutraukimo, jam raštu pranešant apie atleidimą prieš 6 mėnesius.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos ūkio rūmų ir kitos valstybės ūkio rūmų įstatymo projekto IXP-1447 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2444 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2461 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, R.Vaštaką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto IXP-2454 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2112 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 31.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas