Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-31 d. BFK posėdis

1. Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2288.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, kurioms pritarė Biudžeto ir finansų komitetas bei šį pasiūlymą:

Papildyti Įstatymo projekto 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

“5. Muziejų plėtojimo, muziejinių vertybių restauravimo bei mokslinio tyrimo programos finansuojamos iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją ir kitų teisėtai įgytų lėšų.

2. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1435.

Nuspręsta:

Grŕţinti projektŕ iniciatoriams tobulinti.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2,3 ir 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2458 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybės tarnybos įstatymo 24 ir 43 straipsnių ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2245 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /G.Morkūnas/;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2246 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /G.Morkūnas/;

- Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2440 ES - A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo projektas IXP-2441 ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Lietuvos banko įstatymo 8 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2442 - A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Komercinių bankų įstatymo 46 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2443 - A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2444 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2457 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2461 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2112 - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 31.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas