Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. kovo 31 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-03-31

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Tarptautinio baudžiamojo Teismo Romos statuto ratifikavimo projektas IXP-2282 ES

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 224, 259(1) ir 320 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 173(19) straipsniu įstatymo projektas IXP-2316

NUSPRĘSTA:

Siūlyti projektą atmesti, kadangi galiojančio ATPK 172 straipsnyje numatytas administracinis pažeidimas apima projekto teikiamame 17319 straipsnyje numatomą veiką, todėl pildyti kodeksą nauju straipsniu netikslinga.

SVARSTYTA: Lygių galimybių įstatymo projektas IXP-2122 ES

NUSPRĘSTA:

  1. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pateiktas pastabas bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymą apjungti galiojantį Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą su šiuo projektu (inkorporuojant Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas į Lygių galimybių įstatymo projektą);
  2. Apjungiant minėtus įstatymus, siūlyti pagrindiniam komitetui atitinkamai suderinti ir kitus teisės aktus.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų pakeitimo patvirtinimo" projektas IXP-2123

NUSPRĘSTA:

  1. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti nutarimo projektą atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė;
  2. Nuostatų pavadinimas turėtų būti suderintas su Lygių galimybių įstatymo projektu.

SVARSTYTA:Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(6) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2124

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus apsispręsta dėl pagrindinių projektų - IXP-2122, IXP-2123.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo “ Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos jungtinei metodistų bažnyčiai” projektas IXP-1335

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui.
  2. Atkreipti pagrindinio komiteto dėmesį į tai, jog Seime yra svarstomas įstatymo projektas IXP-1929, t.y. nauja Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo redakcija, kurios 6 str. yra formuluojami kitokie reikalavimai, nei dabar galiojančiame įstatyme. T.y. jau būtų reikalaujama nebe Teisingumo ministerijos, bet LR Vyriausybės išvados, o taip pat kita religinė bendrija galėtų būti pripažinta kaip Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu ji vienytų ne mažiau kaip 0,1 proc. pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių ir jų mokymas bei apeigos neprieštarautų įstatymams ir dorai.

SVARSTYTA: Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2446

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.

SVARSTYTA: Korupcijos prevencijos įstatymo 2, 3, 6, 11, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2447

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

SVARSTYTA: Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2448

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 5, 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2449

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.

SVARSTYTA: Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

IXP-2450

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2451

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 31.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas