Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

Spaudos tarnybai 2003-03-26

Komitetas 2003-03-26 posėdyje aptarė svarstymo procedūras Peticijų įstatymo 2 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2284, Lygių galimybių įstatymo projekto Nr.IXP-2122 ES, Seimo nutarimo “Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų pakeitimo patvirtinimo” projekto Nr.IXP-2123 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2124.

Dalyvaujant Teisingumo viceministrui G.Švedui, Komitetas svarstė Seimo narių R.Šukio ir J.Sabatausko pateiktus Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr.VIII-1968, 4, 6, 23, 25, 37, 46, 48, 55, 65, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 90, 92, 93, 95, 97, 172, 175, 187, 189, 208, 212, 257, 263, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo nauju 2711 straipsniu bei 39 ir 243 straipsnių išbraukimo įstatymo projektą Nr.IXP-2321 ir Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr.IX-785, 37, 48, 50, 52, 105, 127, 163, 181, 212, 214, 217, 218, 220, 232, 233, 234, 235, 237, 244, 254, 255, 256, 266, 276, 287, 318, 319, 322, 323, 326, 329, 332, 351, 353, 362, 440, 456, 458, 459 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo nauju 3621 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-2322. Projektų tikslas - patobulinti kai kuriuos naujųjų Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso straipsnius ar jų dalis taip, kad galima būtų kuo sklandžiau juos taikyti praktikoje. Projektų teikėjų nuomone, nauji kodeksai parengti atsižvelgiant į tarptautinės teisės normas, kitų valstybių patirtį, tačiau analizuojant jų atskirus straipsnius, jų dalis, kai kuriuose iš jų surasta tam tikrų netikslumų, trūkumų ar prieštaravimų, dėl kurių, Kodeksams įsigaliojus, taptų problematiška tiksliai laikytis jų reikalavimų. Komitetas nusprendė daryti svarstymo pertrauką ir prašyti Generalinės prokuratūros pateikti informaciją apie garsiųjų (bankų, finansinių) bylų nagrinėjimo eigą bei prašyti analizės, dėl kokių priežasčių atsiranda galimybė šias bylas vilkinti.

Komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos” projektą Nr.IXP-2119 ir Seimo narės G.Purvaneckienės siūlymu teikiamą naują projektą Nr.IXP-2119(2). Posėdyje dalyvavo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė G.Purvaneckienė, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos konsultantė R.Kučinskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos, vaikų ir jaunimo departamento direktorius S.Kulbauskas, Departamento Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja A.Mikalauskaitė, Švietimo ir mokslo viceministras R.Vaitkus, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyr. specialistė motinos ir vaiko priežiūrai A.Armonavičienė ir Nacionalinės sveikatos tarybos narė R.Vaitkienė. Komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką, tęsti svarstymą po bendro Komiteto ir darbo grupės, kuri rengė šią Koncepciją, posėdžio.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 28.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas