Lietuvos Respublikos Seimas

2003 03 26 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas pritarė Seimo nutarimo "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos kreipimosi" projektui IXP-2161(3) ir komiteto išvadai. Dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės atstovai.

Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė, informavo komitetą apie Saugomų teritorijų įstatymo įgyvendinimo eigą.

Nuspręsta: prašyti Saugomų teritorijų tarnybos aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos architektų sąjunga, Valstybiniu Turizmo departamentu, Savivaldybių asociacija ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovais bei artimiausiu metu surengti Seimo Aplinkos apsaugos komiteto išvažiuojamąjį posėdį į vieną iš Lietuvos regioninių parkų.

Posėdyje dalyvavo Aplinkos ministerijos, Turizmo departamento, Lietuvos architektų sąjungos atstovai.

Komitete vyko Derybų dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties aplinkos apsaugos dalies aptarimas. Emilis Gustainis, Aplinkos ministerijos sekretorius, ir Neringa Majauskaitė, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Informacijos analizės skyriaus vyr. specialistė, pateikė informaciją apie Lietuvos pereinamuosius laikotarpius aplinkosaugos srityje. Lietuva skyriuje “Aplinka” išsiderėjo šiuos pereinamuosius laikotarpius:

· Trejų metų pereinamąjį laikotarpį (nuo 2004 m.) dėl pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimo. Iki 2006 m. pabaigos reikės pasiekti, kad kasmet būtų perdirbama ar kitaip panaudojama ne mažiau kaip pusė Lietuvoje susidarančių pakavimo atliekų.

· Ketverių metų pereinamąjį laikotarpį (nuo 2005 m. pabaigos) dėl miestų nuotekų išvalymo pagal ES reikalavimus. Siekiant atitikti ES normas, iki 2009 m. pabaigos reikės sukurti reikiamą miestų nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą.

· Ketverių metų pereinamąjį laikotarpį (nuo 2004 m.) dėl lakiųjų organinių junginių išmetimų ribojimo vežant ir laikant benziną. Pagal ES reikalavimus ribojamas šių teršalų išsiskyrimas visoje benzino vežimo ir laikymo grandinėje: terminalai; mobilios vežimo priemonės (pvz., benzovežiai, geležinkeliais vežamos cisternos); degalinės.

· Aštuonerių metų (nuo 2008 m.) pereinamąjį laikotarpį dėl sieros dioksido ir azoto oksidų išmetimų ribojimo Vilniaus, Kauno ir Mažeikių elektrinėse. Nuo 2008 m. ES griežčiau ribos taršą, kurią sukelia didelių deginimo įrenginių, tokių, kaip elektrinės ir katilinės, veikla. Pagal šiuos reikalavimus nuo 2008 m. pačioms didžiausioms Lietuvos elektrinėms būtų taikomi septynis kartus griežtesni nei šiuo metu sieros dioksido apribojimai kūrenant mazutu. Lietuva išsiderėjo šių reikalavimų taikymą minėtoms įmonėms atidėti iki 2015 m., tačiau įmonės palaipsniui turės mažinti sieros dioksido ir azoto oksidų išmetimus.

Derybų su Europos Komisija pradžioje Lietuva prašė daugiau pereinamųjų laikotarpių, tačiau daugelį klausimų pavyko išspręsti konsultacijų su Europos Komisija metu, įtraukiant į technines ir minėtų pereinamųjų laikotarpių buvo atsisakyta.

Taip pat Aplinkos ministerija pateikė "Aplinkos apsaugos finansavimo programos iki 2010 metų" projektą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 28.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas