Lietuvos Respublikos Seimas

2003 03 24 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas svarstė Seimo nario D.Veličkos pasiūlymus Vandens įstatymo projektui IXP-2175(2) ES. Nuspręsta siūlymams nepritarti, nes Paviršinio vandens telkinių priskyrimas rekreaciniams ištekliams, numatytas Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos bendrajame plane taip pat kituose planavimo dokumentuose, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Vietos savivaldos, Apskrities valdymo ir kitais galiojančiais įstatymais.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 28.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas