Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 26 d. posėdyje svarstyta:

 

1. Dėl išsilavinimo ir mokslinių laipsnių dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje, tarpusavio pripažinimo normų nustatymo.

Problemos aktualumą išdėstęs Seimo narys Sergejus Dimitrijevas pažymėjo, kad Lietuvoje nebepripažįstami Maskvos valstybinio industrinio universiteto diplomai, išduoti Lietuvos piliečiams, baigusiems tą universitetą distancinio mokymo forma Lietuvoje.

Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus paaiškino, kad Lietuvoje nėra mokymo įstaigos, turinčios Vyriausybės išduotą licenciją organizuoti aukštojo mokslo studijas pagal Maskvos valstybinio industrinio universiteto studijų programas.

Komiteto vyresnysis patarėjas Alfonsas Ramonas atkreipė dėmesį į Vyriausybės teikiamą naują Aukštojo mokslo įstatymo pataisų projektą, kuriame siūloma įteisinti aukštųjų mokyklų, organizuojančių studijas pagal kitų šalių universitetų studijų programas, steigimą.

Nuspręsta prašyti Švietimo ir mokslo ministerijos, kad ji parengtų tarpvyriausybinės bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties projektą, kuriame atsispindėtų Lisabonos konvencijos nuostatos dėl bendros švietimo erdvės taikymo ir išsilavinimo bei mokslinių laipsnių dokumentų, išduotų Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje, tarpusavio pripažinimo normų nustatymo.

2. Svarstytas Aukštojo mokslo įstatymo 2, 3, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2287.

Komiteto vyresnysis patarėjas Alfonsas Ramonas išdėstė pagrindinius projekto skirtumus palyginti su dabar galiojančiu Aukštojo mokslo įstatymu. Ministras Algirdas Monkevičius ir Seimo narys Jonas Korenka, taip pat Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovas Tomas Šedbaras komentavo savo pateiktus pasiūlymus šiam įstatymo projektui tobulinti. Komitetas pastraipsniui apsvarstė pirmuosius 3 įstatymo projekto straipsnius ir nusprendė kitus straipsnius svarstyti artimiausiame Komiteto posėdyje.

3. Apsvarstytas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo" projektas IXP-1980.

Komiteto vyresnysis patarėjas Alfonsas Ramonas referavo, kad Komiteto išvados projekte surašyti visų suinteresuotų institucijų siūlymai projektui tobulinti. Pasiūlymų buvo labai daug. Tarp jų buvo alternatyvus Lietuvos mokslo tarybos nuostatų projektas, iš esmės keičiantis Tarybos funkcijas ir sudarymo principus. Jį parengė Grupė už nacionalinio susitarimo įgyvendinimą. Deja, dauguma mokslo ir studijų institucijų bei didžioji dalis akademinės bendruomenės pasisakė prieš šį projektą.

Komitetas nusprendė teikti Seimui svarstyti Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo" projektą IXP-1980(2), pataisytą pagal Teisės departamento, Seimo narių ir suinteresuotų institucijų pasiūlymus.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas