Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. kovo 26 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO

P O S Ė D I S

2003-03-26

 

SVARSTYTA: Muitinės veiklos įstatymo projektas IXP-2317

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

SVARSTYTA: Muitinės veiklos 1, 2 ir 10 straipsnių pakeitimo ir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2318

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

SVARSTYTA: Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pakeitimo įstatymo projektas IXP-2319

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso papildymo 74(3) ir 74(4) straipsniais įstatymo projektas IXP-2049

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Šiuo metu galiojančio Baudžiamojo kodekso (1961 06 26) papildymas yra netikslingas. Naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2000 09 26 Nr.VIII-1968) įsigalios 2003 m. gegužės 1 d., todėl priimto įstatymo nuostatos galiotų mažiau kaip 1 mėnesį. Naujojo Baudžiamojo kodekso 296 ir 297 straipsniuose yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už tarnybos paslapties pagrobimą, neteisėtą įgijimą, taip pat už tarnybinės paslapties atskleidimą.

 

SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 134 ir 143 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2050

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Projektas yra redakcinio pobūdžio ir yra skirtas įgyvendinti Baudžiamojo kodekso papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2049 nuostatas. Nepritarus įstatymo projektui Nr. IXP-2049, netikslinga priimti įstatymo projektą Nr. IXP-2050.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(18) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2051

NUSPRĘSTA:

Pritarti Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2052

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

SVARSTYTA: Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2236

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

SVARSTYTA: Įstatymų, derinamų su naujųjų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, projektai IXP-2350-IXP-2417

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktiems šiems įstatymų projektams: IXP-2350-IXP-2355; IXP-2357-IXP-2359; IXP-2362-IXP-2364; IXP-2366-IXP-2367; IXP-2369; IXP-2371-IXP-2372; IXP-2374-IXP-2385; IXP-2387; IXP-2389-IXP-2393; IXP-2395; IXP-2398-IXP-2399; IXP-2401; IXP-2403-IXP-2405; IXP-2408-IXP-2409; IXP-2411; IXP-2414-IXP-2417.
  2. Pritarti šiems Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintiems įstatymų projektams: IXP-2350; IXP-2356; IXP-2360-IXP-2361; IXP-2365; IXP-2368; IXP-2370; IXP-2373; IXP-2386; IXP-2388; IXP-2394; IXP-2396-IXP-2397; IXP-2400; IXP-2402; IXP-2407; IXP-2410; IXP-2412.
  3. Atmesti šiuos įstatymų projektus: IXP-2357; IXP-2406; IXP-2413.Naujausi pakeitimai - 2003 03 27.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas