Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. kovo 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2008.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 8, "prieš" - 1, "susilaikė" - 4 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

2. SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2247.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 9, "prieš" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Veselka.

3. Komiteto narių atskiroji nuomonė: Teikia Ekonomikos komiteto nariai A.Vazbys, B.Vėsaitė, S.Burbienė, J.Razma:

1. Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo Statuto XI skirsnio 150 straipsnio 6-uoju punktu teikiame atskirąją nuomone dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir prašome ją apsvarstyti ją Seimo posėdžio metu.

2. Siūlome keičiamo 30 straipsnio 1 dalies 4 punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

"4) naudoja Lietuvos valstybės institucijų pavadinimą, šių institucijų pastatų atvaizdus ar pan.".

3. Siūlome atsižvelgus į Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvadą papildyti įstatymo projektą nuostata - "šio Įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos iki 2004 m. sausio 1 d. netaikomos alkoholiniams gėrimams, išpilstytiems į dvipusius šilkografijos būdu ant stiklo paženklintus butelius".

 

3.SVARSTYTA:

Bendrojo programavimo dokumento 2004-2006 projektas

p.A.Stankaitienė, Finansų ministerijos departamento direktoriaus pavaduotoja ir p.G.Rainys, Ūkio ministerijos sekretorius pristatė Bendrojo programavimo dokumento 2004-2006 projektą bei atsakė į Ekonomikos komiteto narių klausimus.

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4, 8 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2038 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

5.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-03-31) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-03-31) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas