Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo gerinimo.

Kaimo reikalų komiteto 2003 m. kovo 26 d. posėdyje bus svarstomas klausimas "dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo gerinimo".

Visuomenė prarado pasitikėjimą žemėtvarkininkais, nuosavybės teisių atkūrimo teisingumu. Platų rezonansą įgavo valstybės tarnautojų savanaudiškumas privatizuojant rekreaciniu požiūriu vertingus žemės ir miško sklypus. Teisėsaugos institucijų atliekami tyrimai rodo, kad kai kurie valstybės tarnautojai padarė ne tik administracinius pažeidimus, bet kai kurių žemėtvarkininkų veiksmuose yra baudžiamąją atsakomybę užtraukiančių veikų požymių.

Komitetas posėdyje svarstys kaip pagerinti nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbą, siekiant sustiprinti Žemės reformos darbų kontrolę, nustatyti piktnaudžiavimo atvejus, kokybiškiau rengti teisės aktų projektus.

Dalyvauti šiame posėdyje, svarstant Nacionalinės žemės tarnybos darbą, Komitetas pakvietė: Valstybės kontrolierių - Joną Liaučių, Seimo kontrolierę - Rimantę Šalaševičiūtę, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių Valentiną Junoką, Vilniaus apskrities viršininką - Gediminą Paviržį.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas