Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-03-24 d. posėdį Nr.9

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo apsvarstytas klausimas "Dėl kritinės padėties pieno ir mėsos sektoriuose". buvo išklausyti Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktoriaus Donato Stanikūno, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo Dariaus Remeikos ir Muitinės departamento prie finansų ministerijos Muitinės vertės kontrolės skyriaus viršininko Algimanto Belzaus pranešimai.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad jau prasideda pavasario žemės ūkio darbai, o dar žemdirbiai nežino visos šių metų teikiamos paramos tvarkos ir mokėjimo terminų. Pirmininkas įvardijo svarbiausias problemas, nuo kurių kenčia kaimas: toliau mažėja pieno ir mėsos supirkimo kainos, specializuoti prekiniai pieno ūkiai tampa nuostolingi, nepakankamai sprendžiamos atsiskaitymo su žemdirbiais problemos, iki šiol dar nepatvirtinta Kaimo rėmimo programoje numatytų paramos lėšų paskirstymo pieno gamintojams tvarka.

Siekiant stabilizuoti padėtį pieno ir mėsos sektoriuose, Komitetas priėmė sprendimą, pateikdamas eilę pasiūlymų Vyriausybei.

Pirmas šio sprendimo punktas Vyriausybei nurodo, kad:

- perskirstant šių metų biudžetą numatyti papildomą paramą pieno gamintojams.

Komiteto nariai įsitikinę, kad be papildomos valstybės paramos krizinės situacijos pieno ir mėsos sektoriuose įveikti nepavyks.

Taip pat pasiūlyta:

- artimiausiu laiku patvirtinti Kaimo rėmimo programos lėšų mokėjimo tvarką pieno sektoriui ir pradėti jas išmokėti.

Pakviesti į posėdį atsakingų žinybų atstovai negalėjo paaiškinti, kodėl toks didelis kainų skirtumas už superkamą kokybišką pieną tarp stambių ir smulkių pieno gamintojų. Argumentai, kad susidaro didesnės sąnaudos superkant pieną iš smulkiųjų pieno gamintojų dėl transporto ir pieno tyrimų išlaidų, Komiteto narių neįtikino.

Pasiūlyta Vyriausybei:

- išnagrinėti pieno perdirbimo įmonių veiksmų, kai už tos pačios kokybės pieną mokama skirtinga kaina, teisėtumą.

Žemdirbiai kenčia ir nuo nuolat vėluojančių mokėjimų už pateiktą produkciją. 2003 m. vasario 1d duomenimis pieno pramonės įmonės žemdirbiams buvo skolingos 23,3 mln. litų. Savo ruožtu prekybos įmonės žemės ūkio perdirbamajai pramonei skolingos 15.7 mln. litų. Užsienio šalių subjektų skola mūsų pieno perdirbimo įmonėms siekia net 42,6 mln. litų.

Nutarta pasiūlyti Vyriausybei:

- priimti papildomas priemones dėl prekybos įmonių įsiskolinimo likvidavimo žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėms.

Žemdirbiai reikalauja skubiai įvesti tikslines pieno ir mėsos kainas, tačiau Žemės ūkio ministerija įrodinėja, kad šiais metais nėra jokių finansinių galimybių taikyti visą ES šalyse naudojamą rinkos reguliavimo mechanizmą ir kol kas negali tiksliai įrodyti kiek tai kainuos sekančiais metais.

Nuspręsta:

- įvertinti nacionalinės paramos lėšų poreikį 2004 metais, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą nuo 2004 m. liepos 1 d. bus taikomos ES pieno ir mėsos rinkos reguliavimo priemonės.

Komiteto narys Mykolas Pronckus akcentavo, kad gaminant šalyje dvigubai daugiau pieno produktų negu reikia jų suvartoti vidaus rinkoje labai aktuali eksporto politika ir ją formuojant bei vykdant turi dalyvauti visos produkcijos perdirbėjų ir gamintojų grandys, o ne įvairiais būdais konkuruoti tarpusavyje.

Komiteto nariai nutarė, kad šioje srityje išnaudotos ne visos priemonės ir pasiūlė:

- išnagrinėti galimybes, Lietuvai įstojus į ES, eksportuoti lietuviškus pieno ir mėsos gaminius į JAV, NVS ir kitas trečiasias šalis, dabartiniu metu suaktyvinti netiesioginių pieno ir mėsos produktų eksporto skatinimo priemones.

Taip pat nutarta pasiūlyti Vyriausybei iki š. m. balandžio 7 d. priimti papildomas priemones, siekiant apsaugoti vidaus rinką nuo subsidijuojamos mėsos importo iš užsienio šalių.

Kartu siūloma įvertinti Žemės ūkio ministerijos pareigūnų, dėl kurių kaltės vilkinama patvirtinti tiesioginės paramos pieno gamintojams tvarką, veiksmus.

Vyriausybė įpareigota iki 2003 m. balandžio 22 d. pateikti Kaimo reikalų komitetui informaciją apie priimtas priemones.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas