Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 24 d. posėdyje

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pasirengimas svarstymui. Kultūros ministrės patarėjas Juozas Pilipavičius pristatė šį Kultūros ministerijos parengtą įstatymo projektą. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto tikslas – suteikti pagrindą kultūros paveldosaugos sistemos reformai, kurios nuostatos įtvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 13 d. nutarime Nr. 288 ,,Dėl kultūros paveldosaugos sistemos pertvarkymo koncepcijos”. Pertvarkymo koncepcijoje teigiama, jog dabartinė kultūros paveldo apsaugos sistema yra uždara, žinybinė, jos valstybinis valdymas nėra integruotas į aplinkos apsaugą, teritorijų planavimą, statybas, nekilnojamojo turto naudojimo procesą. Pranešėjas pabrėžė, kad dabar galiojančiame Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme neracionaliai paskirstytos kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo funkcijos tarp ministerijų, apskričių ir savivaldybių institucijų, vangiai vykdomos kontrolės funkcijos,. menkai tvarkoma kultūros vertybių apskaita, tinkamai neįteisinti jų apsaugos reikalavimai, todėl savininkai dažnai nežino, ką konkrečiai reikia saugoti, nepagrįstai supriešinami paveldosaugos ir verslo interesai. Rengiant Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekta sukurti paveldosaugos valdymo ir reguliavimo sistemą, kuri leistų artimiausią dešimtmetį išvengti papildomų pertvarkymų, būtų suderinti urbanistinės plėtros ir paveldosaugos, visuomenės ir paveldo savininkų interesai. Siekiama taip pat racionaliai paskirstyti funkcijas tarp Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos, apskričių ir savivaldybių, kurioms prioritetiškai būtų teikiama daugiau teisių ir atsakomybės. Siekiama mūsų teisinę bazę suderinti su Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija, Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija, Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija, Tarptautine paminklų ir kompleksų konservavimo ir restauravimo chartija, Europos Sąjungos šalių reikalavimais. Paveldosauginiai reikalavimai įteisinami įstatymo nuostatomis, kas neleis valstybės tarnautojams kelti nepagrįstus reikalavimus, juos interpretuoti, be to, apribojimai bus registruoti nekilnojamojo turto registre ir bus visiems žinomi iš anksto. Įvedama paprastesnė projektų derinimo, statybos leidimų išdavimo tvarka, suformuojama verslui palanki aplinka, nes paveldas gali išlikti tik tada, kai jis naudojamas. Komitetas nusprendė pavesti Kultūros pakomitečiui parengti Komiteto sprendimo projektą dėl redakcinės darbo grupės Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP – 2281 analizei atlikti ir antrajam įstatymo projekto variantui parengti. Balandžio 7 d. 10 val. Seime Konstitucijos salėje įvyks šio įstatymo projekto klausymai.

Svarstytas Seimo nutarimo projektas „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2001 m. veiklos ataskaitos“. Apsvarstyti Seimo narės Janės Narvilienės pasiūlymai. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2001 metų veiklos ataskaitos" projekto Nr. IXP-1520 ketvirtąjį variantą.

Svarstytas Seimo narių Stanislovo Buškevičiaus ir Dalios Teišerskytės pasiūlymas papildyti Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį tryliktuoju punktu (IXP-1031(2). Šiuo pasiūlymu būtų nustatoma, kad neleidžiama registruoti tokių prekių ženklų, kuriuose esantis lietuviškas žodis ar jų junginys yra kalbos klaida. Posėdyje dalyvavo Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Valstybinio patentų biuro, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovai ir specialistai, Vartotojų teisių gynimo asociacijos nariai. Po ilgų diskusijų bendru sutarimu buvo nuspręsta siūlyti Seimui daryti šio įstatymo projekto svarstymo pertrauką, o per pertrauką surengti klausymus. Kartu buvo nuspręsta siūlyti Seimui įtraukti į dienotvarkę Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalies papildymo įstatymo projekto (IXP-1093(2) pateikimą. Šiuo projektu nustatoma, kad prekybos ir paslaugų teikimo veiklai skirtų patalpų išorėje turi būti valstybine kalba nurodytas parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų klasės arba rūšinis prekybos ar paslaugos teikimo vietos pavadinimas.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas