Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl priemonių padėčiai pieno ir mėsos sektoriuose stabilizuoti (2003-03-24 Nr.90)

Kaimo reikalų komitetas apsvarstęs padėtį pieno ir mėsos sektoriuose, konstatuoja,

kad ir toliau mažėja pieno ir mėsos supirkimo kainos, specializuoti prekiniai pieno ūkiai tampa nuostolingi, nepakankamai sprendžiamos atsiskaitymo su žemdirbiais problemos, iki šiol dar nepatvirtinta Kaimo rėmimo programoje numatytų paramos lėšų paskirstymo pieno gamintojams tvarka.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

Pasiūlyti Vyriausybei:

1. Perskirstant šių metų biudžetą numatyti papildomą paramą pieno gamintojams.

2. Artimiausiu laiku patvirtinti Kaimo rėmimo programos lėšų mokėjimo tvarką pieno sektoriui ir pradėti jas išmokėti.

3. Išnagrinėti pieno perdirbimo įmonių veiksmų, kai už tos pačios kokybės pieną mokama skirtinga kaina, teisėtumą.

4. Priimti papildomas priemones dėl prekybos įmonių įsiskolinimo likvidavimo žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėms.

5. Įvertinti nacionalinės paramos lėšų poreikį 2004 metais, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą nuo 2004 m. liepos 1 d. bus taikomos ES pieno ir mėsos rinkos reguliavimo priemonės.

6. Išnagrinėti galimybes, Lietuvai įstojus į ES, eksportuoti lietuviškus pieno ir mėsos gaminius į JAV, NVS ir kitas trečiąsias šalis, dabartiniu metu suaktyvinti netiesioginių pieno ir mėsos produktų eksporto skatinimo priemones.

7. Iki š. m. balandžio 7 d. priimti papildomas priemones, siekiant apsaugoti vidaus rinką nuo subsidijuojamos mėsos importo iš užsienio šalių.

8. Įvertinti Žemės ūkio ministerijos pareigūnų, dėl kurių kaltės vilkinama patvirtinti tiesioginės paramos pieno gamintojams tvarką, veiksmus.

9. Iki 2003 m. balandžio 22 d. pateikti Kaimo reikalų komitetui informaciją apie šio sprendimo vykdymą.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas