Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. kovo 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos kreipimosi" projektas IXP-2261(2).

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam projektui su Seimo narės K.D.Prunskienės pasiūlymais.

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

2. SVARSTYTA:

Cukraus įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2315.

NUSPRĘSTA:

1. Projektą atmesti, kaip varžantį asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą bei ribojantį sąžiningos konkurencijos laisvę ("už" balsavo 8, "prieš" - .2, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

3.SVARSTYTA:

Įmonių rejestro įstatymo 2, 5, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2148.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Siekiant suderinti šio įstatymo projekto ir Įmonių įstatymo nuostatas, teikti Įmonių įstatymo 20 ir 22 straipsnių reikiamų pakeitimų įstatymo projektą (IXP-2432), kaip palydimąjį šiam įstatymo projektui, ir pradėti jo svarstymo procedūrą.

3. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1492 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1699 svarstymui.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

Taip pat vyko Akcinių bendrovių "Lietuvos energija", "Lietuvos elektrinė" ir akcinių bendrovių "Rytų skirstomieji tinklai", "Vakarų skirstomieji tinklai" akcijų mainų įstatymo projekto IXP-2421 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas