Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-24 d. BFK posėdis

1. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-2285.

Nuspręsta:

Padaryta svarstyme pertrauka.

2. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2266.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

3. Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo projektas IXP-2270.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

4. Žemės ūkio bendrovių įstatymo 18, 19, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo bei 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2273.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą, pakeisti Apskrities valdymo įstatymą pripažįstant netekusiu galios šio įstatymo 10 straipsnio 7 punktą.

5. Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2279.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui su Komiteto pritartomis Teisės departamento pastabomis

6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl jos eksploatavimo užbaigimo atleidžiamų iš darbo darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo projektas IXP-2342ES - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2339 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo it papildymo įstatymo projektas IXP-2422 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Akcinių bendrovių "Lietuvos energija", "Lietuvos elektrinė" ir akcinių bendrovių "Rytų skirstomieji tinklai", "Vakarų skirstomieji tinklai" akcijų mainų įstatymo projektas IXP-2421 - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Prokuratūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2425 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2,3 ir 4 straipsnių ir Įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2426 - V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Seimo nutarimo dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo ir papildymo" projektas IXP-2428 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Visuomenės informavimo įstatymo 2 ir 28 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-2031 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /T.Gražiūnas/;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2039 - G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1492 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1699 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4,8 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2038 - G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/.




Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.
Danguolė Zabulėnienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas