Lietuvos Respublikos Seimas

V.P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2003 m. vasario 5-8 dienomis ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 1315 buvau komandiruotas į Briuselį (Belgijos Karalystė), kur 2003 m. vasario 6-7 d. dalyvavau Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje.

Vasario 6 d. Konvento posėdžio pradžioje Konvento Pirmininkas Valery Giscard D'Estaing pristatė pirmųjų šešiolikos ES Konstitucinės sutarties straipsnių projektus. Projektai susilaukė gana prieštaringo vertinimo, nes kai kurių Konvento narių nuomone nepakankamai atsižvelgta į Konvento darbo grupių, pateikusių ataskaitas svarbiausiais Konventui iškeltais klausimais, nuomonę. Akivaizdu, kad projektas reikalauja išsamios diskusijos ir gal būt papildomų Konvento darbo grupių sudarymo. Konvento nariai prašomi pateikti minėtųjų ES Konstitucinės sutarties straipsnių pataisas iki š.m. vasario 17 dienos. Daugelis Konvento narių atkreipė prezidiumo dėmesį į tai, kad pasiūlyti terminai yra per trumpi.

Vasario 6 d. Šiaurės šalių atstovai Konvente pakvietė Baltijos valstybių atstovus darbinių pietų metu aptarti Konstitucinės sutarties rengimo ir kitus klausimus. Darbiniuose pietuose A.Gricius ir aš atstovavome Lietuvos atstovų Konvente nuomonę. Mano siūlymu buvo nuspręsta pasirašyti bendrą Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių pareiškimą Konvento prezidiumui ir Pirmininkui Valery Giscard D'Estaing, kuriame iškėlėme keturis klausimus: dėl pakankamo laiko apsvarstyti Konventui teikiamų Konstitucinės sutarties straipsnių projektų, dėl prezidiumo atsižvelgimo į Konvento darbo grupių išvadas, rengiant Konstitucinės sutarties straipsnių projektus, dėl visų Konvento narių ir jų pavaduotojų pasiūlymų sisteminio išplatinimo ir dėl ad hoc darbo grupių sudarymo tų straipsnių projektų parengimui, dėl kurių sunku pasiekti konsensusą.

Vėliau, vasario 6 d. Konvento plenariniame posėdyje, ataskaitą pateikė "Socialinės Europos" darbo grupės pirmininkas Giorgos Katiforis. Po ataskaitos pristatymo sekusioje diskusijoje pasisakiau už ES socialinių vertybių ir tikslų išplėtimą, už efektyvesnį ES socialinės ir ekonominės politikų koordinavimą, už šiandien labai skirtingų ES šalių narių socialinių politikų suartėjimo skatinimą, minimalių socialinių standartų arba socialinės konvergencijos kriterijų nustatymą.

Antrąją Konvento dieną, vasario 7-ąją, vyko diskusijos Europos regioninės ir vietos dimensijos tema. Diskusijų metu vyravo nuomonė, kad regionų ir vietos vaidmuo turi būti pripažintas Konstitucinės sutarties lygmenyje, nors administracinė sąranga, kaip ir iki šiol, turi išlikti šalių narių prerogatyva. Daugumos Konvento narių nuomone, turi būti sustiprintas Regionų komiteto vaidmuo, suteikiant jam ES institucijos statusą, nors dėl Regionų komiteto teisės kreiptis į Europos Teisingumo Teismą nuomonės išsiskyrė.

Konvento metu buvo išplatintas trijų Ispanijos parlamentarų: Josep Borrell, Carlos Carnero ir Diego Lopez Garrido, pareiškimas dėl Irako. Pareiškime kritikuojama skirtinga kai kurių ES šalių narių ir būsimųjų ES šalių narių pozicija karo Irake klausimu. Konventas dėl Europos ateities, svarstydamas Europos bendrosios užsienio ir saugumo politikos ateitį, pabrėžė, kad Europa tokių konfliktų akivaizdoje turėtų būti vieninga ir "kalbėti" vienu balsu. Konvente svarstomas ir Europos užsienio reikalų ministro pareigybės įsteigimo klausimas. Tuo tarpu minėtasis požiūrių išsiskyrimas kelia pavojų tolimesniam Konvento narių konsensuso formavimui. Pareiškime tvirtinama, kad vieningos Europos užsienio ir saugumo politikos formavimas yra Konvento vienybės simbolis, kurį būtina išsaugoti.

Konvento metu Europos Parlamente lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas. Dalyvavau A. Paulausko susitikime su Europos Parlamento Pirmininku Pat Cox, kuris pasidalino Airijos referendumų dėl Nicos sutarties ratifikavimo kampanijų patirtimi ir pažadėjo atvykti į Lietuvą dalyvauti Lietuvos referendumo dėl stojimo į ES kampanijoje.

Kito Konvento plenarinio posėdžio metu, vyksiančio š.m. vasario 27-28 d., bus svarstomi apibendrinti pasiūlymai dėl ES Konstitucinės sutarties 1-16 straipsnių bei pateikti Konstitucinės sutarties straipsnių projektai dėl ES veiklos instrumentų. Akivaizdu, kad artimiausiu metu Konvento darbas gerokai suaktyvės, o Konvento posėdžių padaugės.

PRIDEDAMA:

1. ES Konstitucinės sutarties 1-16 straipsnių projektai, CONV 528/03, 19 lapų,

2. 2003-02-06 Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymas Konvento plenariniame posėdyje "Socialinė Europa" lietuvių ir anglų kalbomis, 4 lapai,

3. Konvento narių: Josep Borrell, Carlos Carnero ir Diego Lopez Garrido, pareiškimas dėl Irako, 2 lapai,

4. Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių pareiškimas Konvento prezidiumui ir Pirmininkui Valery Giscard D'Estaing, 1 lapas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 03 24.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas