Lietuvos Respublikos Seimas

O. Babonienės komandiruotės į Rygą 2003 03 11 - 12 ataskaita

2003 metų kovo 11 dieną buvome pakviesti į Rygos lietuvių mokyklos Kovo 11 - osios minėjimą.

Kartu su Seimo nare ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjais bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento specialiste Laima Navikiene į Latviją vyko ir lietuviams Rygoje koncertavo Raseinių savivaldybės Ilgižių armonininkų ansamblis.

Seimo narė Ona Babonienė pasveikino visus susirinkusiuosius ir mokyklos bendruomenės narius Kovo 11 - osios proga.

Lietuvos atstovai turėjo progą susitikti su Latvijos Respublikos Saeimo Švietimo, kultūros ir mokslo komisijos pirmininku dr. Janiu Strazdinš ir pakalbėti apie savo funkcijomis labai giminingų parlamentinių padalinių darbą, aptarti bendradarbiavimo perspektyvas.

Lietuvos Respublikos ambasadoje Latvijoje Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai susitiko su ambasadoriumi Petru Vaitiekūnu ir pirmąja sekretore Egle Blozneliene. Aptariant Lietuvos ir Latvijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimus buvo akcentuota būtinybė įsteigti kultūros atašė etatą Lietuvos ambasadoje Latvijoje.

Lietuvių bendruomenės nariai kreipėsi į mus su prašymu padėti spręsti:

 mokytojų kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje, gyvenamojo ploto apmokėjimo problemas;

 leidimo gyventi ir dirbti Latvijoje problemą;

 greitesnį bendradarbiavimo tarp švietimo ministerijų pasirašymą ir kitas problemas.

Minėti prašymai buvo aptarti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje 2003 03 17 dieną. Lietuvių bendruomenės Latvijoje prašymai buvo perduoti Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui ir bus aptariami kartu su Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu.

Gavome Ambasadoriaus kvietimą aplankyti Rygos lietuvių bendruomenę liepos 6 dieną ir dalyvauti Lietuvos valstybingumo šventėje.

Seimo narė O. Babonienė
Naujausi pakeitimai - 2003 03 21.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas