Lietuvos Respublikos Seimas

D.Mikutienės komandiruotės į Vokietiją 2003m. vasario 16-21 d. ataskaita

Š.m. vasario 16- 21 d. įvyko Komiteto pirmininkės D. Mikutienės vizitas į Vokietiją. Kartu vyko Teisingumo ministerijos sekretorius R. Kūgis, kiti Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos atstovai. Vizito metu buvo susipažinta su Vokietijos įkalinimo įstaigų sistema, kalinamųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūros sistema ir kaip sprendžiamos narkotikus vartojančių asmenų gydymo, užkrečiamų ligų, plintančių narkomanų tarpe, kontrolės ir narkomanijos prevencijos įkalinimo įstaigose problemos. Vizito metu delegacijos nariai taip pat lankėsi Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemės įkalinimo įstaigose, Bremeno universitete.

Vokietijoje, kurioje gyvena apie 80 mln. gyventojų, 220 įkalinimo įstaigų laikoma apie 75 tūkst. nuteistųjų ir kalinamųjų. Iš jų apie 20-30 proc. yra narkomanai. Moterų įkalinimo įstaigose tokių yra apie 60-80 proc. Vokietijoje yra apie 50-60 tūkst. infekuotų ŽIV, iš jų AIDS serga apie 20 tūkst. asmenų. Kasmet apie 2 tūkst. žmonių užsikrečia ŽIV, iš jų tik 10 proc. užsikrečia vartodami narkotikus intraveniniu būdu. Nors 1984-1986 m. pagrindinis užsikrėtimo ŽIV kelias buvo intraveninių narkotikų vartojimas, dėl efektyvių žalos mažinimo programų įskaitant metadoną ir kitų narkotikų kontrolės priemonių situacija pasikeitė. Tačiau ir toliau išlieka aktuali hepatito B ir C plitimo narkomanų tarpe problema, kadangi hepatitų profilaktikai skirtas per mažas dėmesys. Didelis dėmesys narkomanų gydymui įskaitant pakaitiniam gydymui metadonu ir reabilitacijai skiriamas ir Vokietijos įkalinimo įstaigose, todėl ŽIV infekuotų asmenų procentas čia neviršija 3-8 proc. Nuo 1996 m. kai kuriose Vokietijos įkalinimo įstaigose taikomos švirkštų keitimo programos. T.p. narkomanijos gydymas gali būti alternatyva sumažinti bausmės atlikimo laikui. Didelis dėmesys skiriamas, kad narkotikai nepatektų į įkalinimo įstaigas.

Lietuvos delegacijos nuomone, tikslinga apsvarstyti galimybes taikyti narkomanijos prevencijos, gydymo, žalos mažinimo ir reabilitacijos programas Lietuvos įkalinimo įstaigose remiantis Vokietijos patirtimi.

Susitikimas buvo naudingas, kadangi narkotikų kontrolės ir narkomanijos bei su ja susijusių užkrečiamųjų ligų plitimo problemos ir strateginiai tikslai Lietuvoje ir Vokietijoje iš dalies panašūs, tačiau skiriasi sprendimo būdai. Todėl pasikeitimas nuomonėmis apie galimus kylančių problemų sprendimo būdus bei galimas klaidas, taip pat priimamus įstatymus ir kitus teisės aktus, svarbus ir reikalingas tiek Lietuvos narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės įkalinimo įstaigose politikos įgyvendinimo, tiek ir tolesnio Lietuvos –Vokietijos bendradarbiavimo šioje srityje požiūriu.

Komiteto pirmininkė

Seimo narė D. Mikutienė
Naujausi pakeitimai - 2003 03 21.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas