Lietuvos Respublikos Seimas

2003 03 19Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas svarstė Seimo nario D.Veličkos pasiūlymus Vandens įstatymo projektui IXP-2175(2) ES. Nuspręsta siūlymui 12 straipsnyje (buvusiame 11straipsnyje ) iš dalies pritarti ir siūlyti tokią straipsnio redakciją: " Paviršinio vandens telkiniai rekreacijai ir sportui gali būti naudojami vadovaujantis šio įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Turizmo įstatymo bei Saugomų teritorijų įstatymo nustatytais reikalavimais", o kitiems siūlymams - nepritarti, kaip pertekliniams.

Komitetas nusprendė Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo IXP-2188, Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo IXP-2275, Miškų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-2276 projektų svarstyme daryti pertrauką.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 21.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas