Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-03-20 d. posėdį

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo apsvarstytas Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2299 ir bendru sutarimu priimtas sprendimas - pritarti patobulintam Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2299(2). Šiuo įstatymo projektu numatyta, kad valstybinės žemės sklypų naudotojai, su kuriais dar nesudarytos nuomos ar pirkimo-pardavimo sutartys, moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai.

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2003 m. kovo 20 d. išklausė Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus ir Žemės ūkio ministerijos informaciją apie Kaimo reikalų komiteto 2002-03-27 d. posėdyje priimto sprendimo "Dėl padėties žemės ūkio mokslo institucijose" įgyvendinimą.

Konstatuota, kad minėtas Komiteto sprendimas įvykdytas tik dalinai.

Posėdyje kalbėję Žemės ūkio universiteto rektorius Albinas Kusta, Veterinarijos akademijos profesorius Česlovas Jukna, Komiteto narys profesorius Jonas Čiulevičius ir kiti posėdžio dalyviai kritikavo esamą mokslo institucijų vertinimo tvarką, siūlė žemės ūkio mokslo institucijų vertinimui naudoti kitus kriterijus, labiau atitinkančius jų vykdomų mokslo tiriamųjų darbų specifiką.

Gyvulininkystės instituto direktorė Elena Juškienė apgailestavo, kad dar neįgyvendintas Komiteto siūlymas Valstybinei mokslo įstaigai Gyvulininkystės institutui suteikti universitetinio mokslo instituto statusą.

Komiteto narys profesorius Jonas Čiulevičius pastebėjo, kad neįgyvendintas Komiteto siūlymas pertvarkyti Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centrą į savarankišką arba bendrą su Lietuvos žemės ūkio universitetu agrokolegiją.

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius pasiūlė pateikti konkrečius siūlymus rūpimoms problemoms spręsti.

Komitetas nusprendė platesniam žemės ūkio mokslo problemų bei jo plėtros perspektyvų svarstymui birželio mėnesį organizuoti išvažiuojamąjį Komiteto posėdį Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose.

Komitete priimtas sprendimas dėl Cukraus įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-2315) svarstymo parengiamųjų darbų. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Seimo nariai: Gintautas Mikolaitis ir Arvydas Vidžiūnas. Papildomų išvadų nuspręsta prašyti iš Seimo Ekonomikos komiteto, Verslo ir užimtumo komisijos. išvados projektas turi būti pateiktas iki 2003 m. kovo 25 d. Svarstymo data pagrindiniame komitete – 2003 m. kovo 26 d.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas