Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. kovo 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2314.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti, atsižvelgiant į tai, kad šio įstatymo projekto nuostatos yra perteklinės, nes nėra prasmės leisti valstybės ar savivaldybės turtą investuoti į privataus kapitalo įmones ("už" įstatymo projektą balsavo 6, "prieš" - 2, "susilaikė"- 5 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

2. SVARSTYTA:

Dėl Seimo narių G.Didžioko, R.A.Sedlicko, N.Steiblienės ir H.Žukausko 2003-03-18 pasiūlymų Šilumos ūkio įstatymo projektui (IXP-1592(4)).

NUSPRĘSTA:

Remiantis Seimo statuto 155 straipsnio nuostatomis, pateiktų pasiūlymų nesvarstyti.

 

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1435 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Cukraus įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2315 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, R.Vaštaką, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl jos eksploatavimo užbaigimo atleidžiamų iš darbo darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo projekto IXP-2342ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, K.D.Prunskienę, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Akcinių bendrovių "Lietuvos energija", "Lietuvos elektrinė" ir akcinių bendrovių "Rytų skirstomieji tinklai", "Vakarų skirstomieji tinklai" akcijų mainų įstatymo projekto IXP-2421 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, K.D.Prunskienę, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-03-24) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-03-24) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2263 ir Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2279 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas