Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 19 d. posėdyje

Aptartas Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininko K. Stoškaus prašymas surengti Seime konferenciją, skirtą analizuoti valstybinę kultūros politiką Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Komitetas nusprendė tokią konferenciją surengti balandžio 2 d. 10 val. Seime.

Bendrame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Valstybinės paminklosaugos komisijos posėdyje pretendentai į Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkus Gražina Drėmaitė ir Jonas Glemža pristatė savo programines nuostatas. Slaptu balsavimu Komisijos pirmininku buvo išrinktas Jonas Glemža.

Komitetas kartu su LRT l.e.p. generaliniu direktoriumi Kęstučiu Petrauskiu bei LRT tarybos atstovais aptarė rezultatus, šalinant Valstybės kontrolės nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus viešojoje įstaigoje „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“. Komitetas nusprendė:

1. Toliau aiškintis, kokiomis priemonėmis LRT taryba šalina Valstybės kontrolės nustatytus trūkumus ir įstatymų pažeidimus.

2. Pakviesti LRT tarybą bendradarbiauti rengiant Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisas, užtikrinančias LRT tarybos ir administracijos bendrą visapusišką atsakomybę už visuomeninės misijos vykdymą ir LRT veiklą.

Aptartas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos parengtas Programų stebėsenos (monitoringo) taisyklių projektas. Komitetas nusprendė siūlyti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai patobulinti Programų stebėsenos (monitoringo) taisyklių projektą, kad pranešimai, garso/vaizdo klipai, susiję su informacija apie kultūrinius, sportinius, socialinius ir pilietinius renginius bei juose eksponuojami rėmėjų logotipai nebūtų laikomi reklama ir neįskaitomi į reklamos transliavimo laiką.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas