Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. kovo 17 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

(2003-03-17)

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantį Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo projektas IXP-2310

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

 

SVARSTYTA: ĮSTATYMO dėl Konvencijos, nustatančios valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių paduotų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, ratifikavimo PROJEKTAS IXP-2238

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Tarnybinio paso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2084

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Nepaprastosios padėties įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2177

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui
Naujausi pakeitimai - 2003 03 20.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas