Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 17 d. posėdyje

 

Svarstyti nauji pasiūlymai Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1740) trečiajai redakcijai, kai kuriems iš tų siūlymų pritarta. Įstatymo projektas toliau bus svarstomas Seimo plenariniame posėdyje.

Komiteto narė Ona Babonienė pateikė ataskaitą apie Seimo valdybos sprendimu vykusį vizitą į Latviją dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginyje Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, susitikimus su mokyklos bendruomene, Latvijos Saeimos Švietimo, kultūros ir mokslo komisijos pirmininku Janiu Strazdiniu ir Lietuvos ambasadoriumi Latvijoje Petru Vaitiekūnu. Taip pat apie susitikimą su Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generaliniu direktoriumi Antanu Petrausku ir darbuotojais, kuriame aptartos galimybės atsižvelgti į išeivijos lietuvių bendruomenių prašymus plėtoti švietimo programas.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas