Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-17 d. BFK posėdis

1. Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2299.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

2. Aukštojo mokslo įstatymo 2,3,15,16,17,19,22,23,24,32,36,39,40,41,42,44,47,49,54,56,57,58,59,60,61,62,63,67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2287;

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui:

1. Patikslinti Įstatymo projekto 17 straipsnį (bazinio įstatymo 47 straipsnis):

bazinio įstatymo 47 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodį “atskiro” ir 5 dalį išdėstyti taip:

“5. Asmenys, sutinkantys mokėti visą studijų kainą, atskiro konkurso būdu gali būti priimami į pagrindinių ir vientisųjų studijų vakarinės ir neakivaizdinės formų, antrosios studijų pakopos visų formų bei trečiosios studijų pakopos neakivaizdinės formos studijas.”

2. Patikslinti Įstatymo 26 straipsnį (bazinio įstatymo 62 straipsnis):

bazinio įstaymo 62 straipsnio 2 dalyje po žodžio “studentai” įrašyti žodžius “doktorantai ir meno aspirantai” ir šią dalį išdėsyti taip:

„2. Valstybinių aukštųjų mokyklų dieninės studijų formos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentai, doktorantai ir meno aspirantai, išskyrus studentus, sutikusius mokėti visą studijų kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka gali gauti stipendijas. Lėšos stipendijoms skiriamos iš valstybės biudžeto asignavimų, numatytų aukštosioms mokykloms.“

3. Patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymus, kuriems pritarė Biudžeto ir finansų komitetas.

3. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo projektas IXP-2263.

Nuspręsta:

Pasiūlyti Pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui (Nr. IXP-2263) atsižvelgus į Komiteto pritartas Teisės departamento pastabas

4. Investicijų įstatymo 2,12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2277.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti pateiktam įstatymo projektui (Nr. IXP-2277), atsižvelgus į Komiteto pritartas pastabas.

5. Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2278.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ( Nr.IXP- 2278).

6. Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo masinio naikinimo ginklų platinimo prevencijos srityje ir dėl gynybos bei karinių santykių plėtojimo ratifikavimo" projektas IXP-2311.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1435 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Lietuvos ūkio rūmų ir kitos valstybės ūkio rūmų įstatymo projektas IXP-1447 - kuratoriai A.Plokšto G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- Muitinės veiklos įstatymo projektas IXP-2317 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas T.Gražiūnas/;

- Muitinės kodekso 1,2 ir 10 straipsnių pakeitimo ir 11,12,13,14,15,16,17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2318 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pakeitimo įstatymo projektas IXP-2319 - kuratoriai A.Butkevičius J.Lionginas /T.Gražiūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 17.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas