Lietuvos Respublikos Seimas

G. J. Mincevičiaus komandiruotės į Ispanijos Karalystę (2003 03 10)ataskaita

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m.kovo 14 – 15 d. dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio komiteto posėdyje Valencijoje. Tai buvo eilinis komiteto posėdis, į kurio darbotvarkę buvo įtraukti klausimai opus taip pat Lietuvai. Tame skaičiuje miškų resursų tvarkymas ir apsaugojimas jų nuo gaisrų, ankščiau panaikintų pajūrio smėlio kopų atstatymas ir kt. Tuo tarpu užplanuota tema apie žemės ūkio vystymą Europos sąjungoje buvo nukelta į kitą posėdį, kadangi prelegentas ( Libicki) susirgo ir neatvyko į Valenciją.

Subalansuotas vystymas ir apsauga miškų Europos Sąjungoje.

Pasisakantys šia tema komiteto nariai ir pakviesti specialistai kalbėjo apie nepakankamą dėmesį, skiriama miškų ir augalų išsaugojimui įvairiuose regionuose ir žalą, kurią padaro miškams gaisrai.

R.Vallejo,Viduržemio aplinkos tyrimo centro direktorius ( Ispanija ) kalbėjo apie augalijos revaliorizavimo (atstatymo) trys pagrindinius būdus:

_ diversifikaciją ( sodinamų augalų ir medžių rūšių atitinkamą parinkimą ir

paįvairinimą );

_ augalų ir medžių kokybės tobulinimą;

_ pačios dirvos “gydymo” būdų tobulinimą.

P.Le Meignen,Miškų departamento direktorius ( Prancuzija ) kalbėjo apie žalą, kurią padaro miškams gaisrai. Prancuzijos miškai ypač nukentėjo nuo gaisrų 1997 metais,kada į šiaurę nuo Marselio per trys dienas sudegė 3 500 ha miškų. Blogą atmintį paliko taip pat 2001 metai, kada Prancuzijoje užregistruota virš 100 gaisrų. Dėja, gaisrų išvengimas labiau priklauso nuo meteorologinių sąlygų, negu nuo žmonių organizuotos prevencinės veiklos. Tačiau daugely atvejų gaisrų galima išvengti, jeigu pravedamas atitinkamas prevencinis darbas.

E.Beccu ( Italija ) pabrėžė, kad praeityje daug žalos miškams padarė žmonių vartotojiška veikla. Miškai buvo intensyviai kertami ūkinėms tikslams: laivų statymui, geležinkelių tęsimui, o ir tiesiog šildymo tikslams. Vėliau gi mediena prarado komercinę vertę. Tačiau miškų apsaugojimas nuo neapgalvotų žmonių veiksmų yra būtinas ir Italijoje priimti atitinkami įstatymai.

J.Carette ( Kanada ) išdėstė miškų ūkio Kanadoje, kur yra apie 20 procentų visų pasaulio miškų, problemas ir pasiekimus. Papasakojo apie 2003.03.14 d. priimta Kanadoje atskira rezoliucija miškų apsaugos klausimais.

Kovo 15 d. Valencijos provincijos meras M.Miro ir atitinkami specialistai

papasakojo ir parodė vietoje darbus,skirtus jūros pakrantės panaikintų kopų atstatymui. Tą projektą, kainuojanti 1,5 mln eurų , polygiai finansavo Ispanijos valstybė ir Europos sąjunga.Tokia priemonė atliekama pirmą kartą Europos ir pasaulio istorijoje,o skirta tokių gamtos ypatybių, kaip jūros smėlio kopos, atstatymui ir išsaugojimui. Klausimas labai opus irgi Lietuvai.

G.J.Mincevič,

ET Parlamentinės asamblėjos narys
Naujausi pakeitimai - 2003 03 17.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISPANIJA

LR Seimas