Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai

2003-03-13

 

 

 

Š.m. kovo 12 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė, nariai Kęstutis Kuzmickas, Juozas Matulevičius, Visvaldas Nekrašas, Juozas Raistenskis ir Vytautas Šustauskas. Pradėdama posėdį, Komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė visų Komiteto narių vardu pasveikino į posėdį atvykusį naujai paskirtą sveikatos apsaugos ministrą Juozą Oleką.

Komitetas, dalyvaujant visuomenės sveikatos centro direktoriui Erikui Mačiūnui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams Romui Kancevičiui ir Virgilijai Javtokienei, apsvarstė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projektą Nr.IXP-2185. Komitetas nusprendė grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas pastabas.

Posėdyje buvo apsvarstytas Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-2185. Išklausęs Ūkio ministerijos departamento direktorės Nijolės Katinienės pasiūlymus, Komitetas nusprendė tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Apsvarstęs Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą, Komitetas pateikė pasiūlymus dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo ir papildymo.

Komitetui buvo pateiktas Komiteto pavasario sesijos darbų planas, kurio svarstymą tęsti numatyta kitame Komiteto posėdyje.

Komitetas nusprendė atsižvelgti į Klaipėdos Jūrininkų ligoninės prašymą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl galimybės skirti lėšų šios ligoninės investiciniam projektui finansuoti.

 

 

Komiteto padėjėja

Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2003 03 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas