Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. (2003 m. kovo 12 d. Nr.7'1)Dėl naujos redakcijos Melioracijos įstatymo koncepcijos ir pasiruošimo įsisavinti ES struktūrinių fondų paramą.

Kaimo reikalų komitetas, išklausęs Žemės ūkio ministerijos informaciją apie naujos redakcijos Melioracijos įstatymo koncepcijos rengimo eigą, nusprendė:

1. Konstatuoti, kad pernelyg ilgai užtruko naujos redakcijos Melioracijos įstatymo projekto rengimas. Nors šiuo metu parengta šio įstatymo koncepcija derinama su ministerijomis, tačiau kai kurios jos nuostatos kelia abejonių, nenustatytas melioracijos įrenginių kaip valstybės turto perdavimo žemės savininkams mechanizmas, nenumatyta reglamentuoti melioracijos sistemų naudotojų bendrijų steigimą, nesprendžiamas melioracijos darbų valstybinės priežiūros struktūrų steigimo klausimas.

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

2.1. Paspartinti naujos redakcijos Melioracijos įstatymo projekto rengimą;

2.2. Pavesti atitinkamoms ministerijoms (Teisingumo, Finansų, Žemės ūkio) parengti įstatymų bei lydimųjų teisės aktų projektus, susijusius su melioracijos įrenginių kaip valstybės turto dalies neatlygintinu perdavimu žemės savininkams;

2.3. Išnagrinėti melioracijos darbų valstybinės priežiūros struktūrų steigimo tikslingumą bei nustatyti jų vietą valstybės valdymo sistemoje;

2.4. Išnagrinėti galimybę įstatymu reglamentuoti melioracijos įrenginių naudotojų bendrijų steigimą;

2.5. Numatyti reikalingų atlikti darbų, rengiantis pasinaudoti es struktūrinių fondų lėšomis melioracijos sistemų renovacijai, grafiką, skirti tam reikalingas lėšas.

2.6. Informaciją apie šio sprendimo vykdymą pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki 2003 m. gegužės 1d.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 03 14.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas