Lietuvos Respublikos Seimas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO VI (PAVASARIO) SESIJOS DARBŘ PROGRAMA:

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

ÁSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

 

IXP-2285

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projektas

A. Kundrotas (Aplinkos ministras)

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

A.Poplavski

kovas

 

IXP-2166

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius tel. 66 35 46), D.Lygis (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vedėjas tel. 66 35 62)

VDU Biologijos sk. vedėją A.Paulauską tel. 8 687 58420 ir Biotechnologijos instituto laboratorijos vedėją K.Sasnauską tel. 60 21 04

A.Baura,

V.Einoris,

A.Poplavski

kovas

 

IXP-2175

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

M.Bilkis (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius)

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

A.Poplavski

kovas

 

 

Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

A. Kundrotas (Aplinkos ministras)

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Einoris,

H.Žukauskas

kovas

 

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 159, 1591,1891, 1892, 1893, 18912, 18913, 2463, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

A. Kundrotas (Aplinkos ministras)

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Poplavski

kovas - balandis

 

IXP-2118

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

G.Tiškus (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius tel. 266 36 08)

Vyriausybės, Seimo Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Architektų sąjungos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

V.Einoris,

H.Žukauskas

balandis

 

IXP-2281

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektas

I.Marčiulionytė (Kultūros ministerija)

Vyriausybės, Seimo Švietimo ir kultūros, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

V.Einoris,

H.Žukauskas

balandis

 

 

Biokuro įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

 

 

gegužė

 

 

Miškų įstatymo 10, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas,

Saugomų teritorijų įstatymo 13 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

 

 

gegužė

 

 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projektas

A. Kundrotas (Aplinkos ministras)

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

V.Einoris,

H.Žukauskas

birželis

 

 

Žūklės įstatymo projektas

Žūklės įstatymo projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Aplinkos, Teisingumo ministerijų, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Macaitis,

A.Poplavski

birželis

PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS, IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI

1.

 

Saugomų teritorijų įstatymo įgyvendinimo eiga

R.Baškytė (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė tel. 272 32 84)

Prof. P.Kavaliauską (Vilniaus Universitetas), L.Budrį (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorių tel. 266 35 46), Kultūros ministerijos atstovą

 

kovas

2.

 

Privataus miškų ūkio plėtros politikos įgyvendinimo problemos

S.Mizaras (Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas tel. 8 37 547221)

Seimo Kaimo reikalų komiteto, Aplinkos, Žemės ūkio, ūkio, Finansų ministerijų atstovus

 

kovas

3.

 

Atliekų deginimas ir šio proceso kontrolės problemos

Lietuvos žaliųjų judėjimas

Aplinkos ministerijos, Visuomenės sveikatos centro atstovus, Regioninių aplinkos apsaugos departamentų direktorius

 

kovas

4.

 

Hidroelektrinių statybos ir eksploatacijos procesų reglamentavimas ir kontrolė

Lietuvos žaliųjų judėjimas

Aplinkos ministerijos (Vandens išteklių, Gamtos apsaugos departamentų) ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovus, Regioninių aplinkos apsaugos departamentų atstovus.

 

kovas-balandis

5.

 

Orhus konvencijos įgyvendinimo eiga. Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese

Lietuvos žaliųjų judėjimas

Aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovus, prof. P.Kavaliauską, prof. R.Pakalnį, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorę R.Baškytę.

 

balandis

6.

 

Dėl mokesčio už į aplinką išleidžiamas neišvalytas nuotekas

R.Braziulis (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas tel. 8 37 42 55 66)

Aplinkos ministerijos atstovus

 

birželis

Aplinkos apsaugos komiteto VI (pavasario) sesijos darbų programa apsvarstyta ir patvirtinta komiteto posėdyje 2003 m. kovo 12 d.

 

Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

 

Dr.A.Spruogis, 239 67 40
Naujausi pakeitimai - 2003 03 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas