Lietuvos Respublikos Seimas

K.GLAVECKO KELIONĖS Į AUSTRALIJOS SANDRAUGĄ IR NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ 2003 sausio 17 - vasario 3 ATASKAITA

2003 m. sausio 17 d. – vasario 3 d. lankiausi Melburne (Australijos Sandrauga) ir Oklande (Naujoji Zelandija) verslininkų ir universitetų kvietimu. Vizito metu buvo organizuoti susitikimai ir seminarai su verslininkais iš įvairių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Ypatingą susidomėjimą susitikti ir aptarti bendradarbiavimo su Lietuva galimybes pareiškė įmonės “Kmart Australia”, “One stop Golf”, “Learning Curve Pty Ltd”, Haysom Pty Ltd”, “Berri Limited”, kurios verčiasi gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba.

Kiekviename susitikime skaitydavau pranešimą apie teisines ir ekonomines sąlygas pradėti ir vystyti verslą Lietuvoje informuodamas apie naujausius teisės aktus, supažindindamas su Lietuvos makroekonomikos tendencijomis ir aktualijomis, kurios gali turėti įtakos pradedant ar plečiant verslą Lietuvoje. Pranešimų baigiamoji dalis būdavo susijusi su susitikime ar seminare dalyvaujančių verslininkų konkrečios verslo srities specifikos apžvalga ir galimybių ją vystyti ateityje Lietuvoje įvertinimu. Diskusijose buvo užduodama daug praktinių klausimų įvairiomis ekonominėmis, politinėmis ir socialinėmis temomis Lietuvoje.

Labai naudingi ir rezultatyvūs susitikimai vyko su golfo įrangos distributoriais N.Zelandijoje - įmone “Executive Golf Pty Ltd”, kuri siekia plėstis ir veikti ne tik N.Zelandijoje, Australijoje, Malaizijoje, Singapūre ir Taivanyje, bet kreipti savo veiklą į Rytų ir Vidurio Europos šalis, o ypač Baltijos valstybes. Šios verslo srities atstovai labai įdėmiai klausė informacijos apie golfo kaip sporto ir poilsio rūšies vystymąsi ir informavo turintys konkrečių planų veikti Lietuvoje.

Melburno ir Oklando universitetų Ekonomikos fakultetų vadovų ir dėstytojų kvietimu skaičiau paskaitas studentams apie Vidurio ir Rytų Europos ekonomines reformas, dalį pranešimų skirdamas Lietuvos ekonominėms reformoms ir procesams bei Lietuvos narystės Europos Sąjungoje privalumams. Susitikimuose su universitetų dėstytojais ir mokslininkais buvo aptariami globalizacijos procesai, politinių ir galimų karinių įvykių įtaka pasaulinei ekonomikai.

Vertinu šį savo vizitą į Australijos Sandraugą ir Naująją Zelandiją ir svarbius susitikimus su verslininkais, mokslininkais ir studentais kaip praktišką ir naudingą, padėjusį užmegzti gerus ryšius su verslininkais, kurios kviečiau kuo aktyviau investuoti Lietuvoje kuriant naujas darbo vietas. Manau, kad buvo pasiektas svarbus šio vizito uždavinys pristatyti Lietuvą ir jos teisinę bei ekonominę sistemą kaip patrauklią užsienio investuotojams skatinant Lietuvos, Australijos ir N.Zelandijos valstybių ir verslininkų kuo platesnį ekonominį bendradarbiavimą.

Pagarbiai

Seimo narys Kęstutis Glaveckas
Naujausi pakeitimai - 2003 03 13.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRALIJA

LR Seimas