Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2003-03-12

 

 

 

Komitetas 2003-03-12 posėdyje svarstė Advokatūros įstatymo projektą Nr.IXP-2224 ir Advokatūros įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2225. Posėdyje dalyvavo Teisingumo viceministras G.Švedas, Ministerijos valstybės sekretorius P.Koverovas ir Privatinės teisės departamento direktorė D.Bublienė, Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas R.Andrikis, Teisinių paslaugų įmonių asociacijos prezidentas A.Marcinkevičius ir Asociacijos atstovai T.Kočegarova, A.Kremensas, G.Valiukonis, V.Česnulevičius, L.Dieninis, Ž.Levickas, S.Burnickas, F.Kukliansky. Komitetas iš keletu pastabų esmės pritarė įstatymų projektams, kuriais siekiama išspręsti kilusias praktines problemas dėl teisinių paslaugų teikimo.

Dalyvaujant Teisingumo viceministrui G.Švedui ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vyresniajam patarėjui D.Valiuliui, Komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso 98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1784 ir Baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1785, kurių tikslas - sugriežtinti priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių keitimo bei panaikinimo tvarką. Komitetas nepritarė įstatymų projektams, kadangi žmogaus teisių požiūriu neturi būti mažinamos asmenų, kurių laisvė apribota, teisių užtikrinimo garantijos dėl per didelio teisėsaugos ir medicinos institucijų darbo krūvio.

Komitetas išklausė Vaiko teisių apsaugos kontrolierės G.Imbrasienės informaciją apie jos rašte “Dėl administracinio proceso spragų” keliamas problemas.

Komitetas, vadovaudamasis Seimo Statuto 70 straipsnio 1 dalies 4 punktu, svarstė A.Vyšniausko ir A.Monkūno skundus dėl Seimo kontrolierių darbo.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 13.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas