Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 12 d. įvyko komiteto surengta diskusija „NACIONALINĖ KULTŪRA IR MENAS LIETUVOS TELEVIZIJOJE IR RADIJUJE“ .

Seimo Pirmininko A. Paulausko sveikinimo žodį diskusijos dalyviams perskaitė Seimo vicepirmininkas A.Skardžius. Diskusijoje kalbėjo Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas K. Stoškus, kompozitorius A. Bražinskas, Kompozitorių sąjungos pirmininkas G. Sodeika, , Rašytojų sąjungos pirmininkas J. Liniauskas, pasisakė LRT Tarybos nariai V.Valiušaitis, R.Pakalnis, V.Bagdonas, kompozitoriai V.Laurušas, M.Tamošiūnas, Žurnalistų sąjungos pirmininkas R.Eilunavičius, aktorius R.Adomaitis, radijo žurnalistas B.Rupeika, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių agentūros generalinis direktorius E.Vaitekūnas, režisierė D.Keturakytė, žurnalistai V.Motiejūnienė, A.Žostautas, A.Galinis, K.Šiaulys, kultūros veikėja I.Kostkevičiūtė, l.e.p. LRT direkt. K.Petrauskis ir kt.

Taip pat diskusijoje dalyvavo Seimo nariai D.Teišerskytė, J.Narvilienė, J.Korenka, P.Gražulis.

Dauguma pasisakiusiųjų pritarė tam, kad Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veikla turėtų būti iš esmės peržiūrėta. Tai turėtų būti padaryta nedelsiant teikiant pataisas Radijo ir televizijos įstatymui ir pareikalavus iš LRT Tarybos ir atsakingos už LRT veiklą administracijos ne tik dalykinės, bet ir finansinės atsakomybės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas