Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL VSD TARNYBINIO TYRIMO DĖL V.SAVELJEVO VEIKSMŲ TEISĖTUMO

2003 m. kovo 12 d. Nr. 4

Vilnius

2003-03-03 įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo apsvarstyta VSD tarnybinio patikrinimo išvada dėl VSD pareigūno V.Saveljevo veiksmų teisėtumo ir Generalinės prokuratūros Kvotos ir tardymo skyriaus prokuroro Č.Norinkevičiaus nutarimas atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą.

Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Gricius, R.Juknevičienė, J.Olekas, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėja A.Šatkauskaitė; VSD generalinis direktorius M.Laurinkus, VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas A.Pocius, Generalinės prokuratūros Kvotos ir tardymo kontrolės skyriaus prokuroras Č.Norinkevičius.

2003-03-12 NSGK posėdyje dėl komiteto sprendimo priėmimo dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: S.Buškevičius, A.Gricius, G.Jakavonis, R.Juknevičienė, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, N.Steiblienė, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėja A.Šatkauskaitė.

Komitetas, įvertinęs gautus dokumentus bei išklausęs posėdžių dalyvių pasisakymų, konstatuoja:

Departamente įvertinti V.Saveljevo padaryti pažeidimai, pritaikytos drausminės nuobaudos ir numatyta neeilinė pareigūnų atestacija. Šis atvejis parodo, kad departamente esama pareigūnų, kuriems trūksta profesionalumo ir atsakingumo, tobulintinos jų pareiginės instrukcijos, padalinių vadovai neužtikrina pakankamos savo pavaldinių veiksmų kontrolės. Pasitaikantys pareigūnų pažeidimai daro žalą šios institucijos autoritetui, į tai ypatingą dėmesį turėtų atkreipti VSD vadovybė.

VSD nepakankamai vykdo NSGK 2001-05-23 ir 2002-06-16 sprendimuose pateiktas rekomendacijas dėl tarnybos veiklos tobulinimo.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Valstybės saugumo departamentui:

Tobulinti VSD vidaus teisės aktus, gerinti darbuotojų rengimą ir sugriežtinti jų veiklos kontrolę.

Atlikti VSD Devintosios valdybos pareigūnų neeilinę atestaciją.

Kartu su VSD 2002 m. veiklos ataskaita pateikti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui VSD veiklos vystymo ir tobulinimo strategiją.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 12.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas