Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL VAD TARNYBINIO TYRIMO DĖL G.ŠATO VEIKSMŲ TEISĖTUMO

2003 m. kovo 12 d. Nr. 3

Vilnius

2003 m. kovo 3 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo išnagrinėta VAD tarnybinio patikrinimo išvada dėl VAD Operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojo G.Šato veiksmų pagrįstumo naudojantis duomenų bazėmis.

Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Gricius, R.Juknevičienė, J.Olekas, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, N.Steiblienė, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėja A.Šatkauskaitė; Vidaus reikalų viceministras E.Gustas, VRM Viešojo saugumo departamento direktorius R.Pukanasis, Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktorius R.Kairys, VAD prie VRM Operatyvinio skyriaus viršininkas Š.Nacevičius.

2003-03-12 NSGK posėdyje dėl komiteto sprendimo priėmimo dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, komiteto nariai: S.Buškevičius, A.Gricius, G.Jakavonis, R.Juknevičienė, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, N.Steiblienė, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėja A.Šatkauskaitė.

Komitetas, įvertinęs gautus dokumentus bei išklausęs posėdžių dalyvių pasisakymų, konstatuoja:

VAD Operatyvinio skyriaus pareigūnas G.Šatas pažeidė duomenų apie asmenis rinkimo tvarką. Pažeidimas departamente įvertintas, pritaikytos drausminės nuobaudos, numatyta neeilinė pareigūnų atestacija. Šis atvejis parodo, kad departamente esama pareigūnų, kuriems trūksta profesionalumo ir atsakingumo, vadovai neužtikrina pakankamos savo pavaldinių veiksmų kontrolės.

Siekiant išvengti neleistinų pareigūnų veiksmų, VRM turėtų sustiprinti pavaldžių institucijų veiklos teisėtumo kontrolę.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Vidaus reikalų ministerijai:

Išnagrinėti VAD Operatyvinio skyriaus darbą, įvertinti VAD vidaus teisės aktus. Patikrinti VAD surinktų duomenų apie asmenis apsaugą.

Organizuoti VAD Operatyvinio skyriaus pareigūnų neeilinę atestaciją.

Peržiūrėti VRM Informacinės sistemos vartotojų sąrašą ir sustiprinti jų kontrolę.

Vadovybės apsaugos departamentui prie VRM:

Gerinti darbuotojų rengimą ir sugriežtinti jų veiklos kontrolę.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 12.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas