Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-03-12

 

Komitetas apsvarstė Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti ir Konvencijos dėl 1952 m. motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais) ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2240. Šio įstatymo projekto tikslas - atkreipti dėmesį į pasaulyje egzistuojančias nepriimtinas vaikų darbo formas ir skatinti imtis neatidėliotinų ir efektyvių priemonių kuo skubiau tokį darbą uždrausti ir panaikinti. Joje pirmą kartą apibrėžiama, kas yra nepriimtinas vaikų darbas. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas pritarė LR Seimo nutarimo “Dėl LR Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos” projektui Nr. IXP-2240.

Komitetas pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklos V(rudens) sesijos metu ataskaitai. Seimo V(rudens) sesijos ir neeilinių sesijų metu komitetas surengė 26 komiteto posėdžius, 2 klausymus, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Seimo komitetų, Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai.

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas apsvarstė 63 įstatymų projektus, 5 Seimo nutarimo projektus bei 9 kitus klausimus. Komitetas Seimo pavedimu kaip pagrindinis svarstė 36 teisės aktų projektus, o kaip papildomas - 32 projektus. Didžiausią jų dalį sudarė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų svarstymas. Iš komitete apsvarstytų teisės aktų, kuriems nagrinėti komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, ataskaitiniu laikotarpiu Seime priimta 22 įstatymai (20 socialinės politikos, 2 darbo politikos).

Rudens sesijos ir neeilinės sesijos metu Socialinių reikalų ir darbo komitete buvo gauti 204 piliečių, organizacijų paklausimai, prašymai, skundai. Dažniausiai laiškuose keliamos problemos – dėl pensijų apskaičiavimo (perskaičiavimo), darbo santykių, materialinės paramos.

Komitetas apsvarstė ir pritarė Seimo nario A. Syso pateiktam redakciniam pasiūlymui Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1411(3).

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 25, 75 ir 771 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2012 ir Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2013 - Edvardas Karečka ir Algirdas Sysas.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 12.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas