Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-12 d. BFK posėdis

1. Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2235.

Nuspręsta:

Pritarti Seimo nario G. Šivicko pateiktam įstatymo projektui IXP-2235

2. Asmenų, atlikusių būtinąją katinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979-1989 metais Afganistane, teisinio statuso įstatymo projektas IXP-1973.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad teikiamo Įstatymo projekte yra numatytos tik blanketinės normos, nurodančios į kitus įstatymus ir teisės aktus, pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektą atmesti.

3. Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1974.

Nuspręsta:

1. Iš esmės pritarti pateikto Įstatymo projekto nuostatoms - suteikti teisę nukentėjusių asmenų valstybines pensijas gauti asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir atlikusiems būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979–1989 metais Afganistane.

2. Įvertinus Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje pateiktą pastabą, pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti Įstatymo projektą: Įstatymo projektą papildyti 2 straipsniu ir patikslinti Valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnį, kuriame reglamentuotas atskiroms nukentėjusių asmenų grupėms mokamų nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų dydis.

3. Įstatymo projektą papildyti nuostatomis reglamentuojančiomis, kokia institucija bus atsakinga už pažymų asmenims, atlikusiems karinę tarnybą Afganistane, išdavimą.

4. Sveikatos draudimo įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1975.

Pasiūlyti pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui Įstatymo projektą atmesti:

    1. Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo redakcija. Šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 15 punkte nustatyta, kad valstybės lėšomis draudžiami asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas.
    2. Naujos redakcijos Sveikatos draudimo įstatyme pakeisti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo pricipai: nustatyta, kad vaistai ir medicinos pagalbos priemonės kompensuojami vaikams iki 18 metų, I grupės invalidams (100 proc.); asmenims, gaunantiems valstybinę socialinio draudimo senatvės bei II grupės invalidumo pensijas, taip pat šalpos pensijas (50 proc.). Kitiems asmenims kompensuojama 100, 90, 80 arba 50 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainos, jeigu jiems diagnozuotos ligos, sindromai ir būklės, įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo projektui IXP-1532(2) - kuratoriai A.Plokšto E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Kontroliuojančių institucinių bendrovių įstatymo projektui IXP-1533(2) - kuratoriai A.Plokšto E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1536 - A.Plokšto E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui - kuratoriai A.Plokšto E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Vertybinių popierių rinkos įstatymo 2,3, 48 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1544 - kuratoriai A.Plokšto E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2325 - kuratoriai A.Plokšto E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2288 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Žemės ūkio bendrovių įstatymo 18, 19, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo bei 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-2273 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-IXP-2275 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2299 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-2212 - kuratoriai J.Palionis, R.Karbauskis /A.Mikalauskas/;

6. Pritarta Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programai.

7. Pritarti ir pavesti Audito pakomitečio pirmininkui V.Sauliui įregistruoti Seime Seimo nutarimo projektą "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito".
Naujausi pakeitimai - 2003 03 12.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas