Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. kovo 10 d. komiteto posėdis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2003-03-10

 

 1. SVARSTYTA: Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1898
 2. NUSPRĘSTA:

  Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 3. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(25) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1899
 4. NUSPRĘSTA:

  Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 5. SVARSTYTA: Seimo nutarimo “ Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų “ pakeitimo projektas IXP-1900
 6. NUSPRĘSTA:

  Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 7. SVARSTYTA: Įmonių rejestro įstatymo 2, 5, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2148
 8. NUSPRĘSTA:

  Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

 9. SVARSTYTA: Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2043
 10. NUSPRĘSTA:

  Atsižvelgiant į Seimo Antikorupcijos komisijos bei Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadas, nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti įstatymo projektą, kadangi įstatymo projektas skatintų korupciją ir prielaidas jai plisti.

 11. SVARSTYTA: Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo projektas IXP-2312
 12. NUSPRĘSTA:

  1. Šis įstatymo projektas preliminariai gali prieštarauti LR Konstitucijai.

  2. Siūlyti Seimui priimti sprendimą, kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl šio įstatymo projekto atitikimo LR Konstitucijai.

 13. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 2076 straipsniu ir 224, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2329

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui
Naujausi pakeitimai - 2003 03 10.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas