Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotės į Rusijos Federaciją (2003 06 19-23)ataskaita

Pono Sergejaus Mironovo, NVS federalinės asamblėjos vadovo pakviestai man teko dalyvauti šeštame Sankt Peterburgo ekonominiame forume, atstovaujant ten Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai, jos Ekonominių reikalų ir plėtros komitetui.

Kaip ir ankstesniais metais, forumas buvo globojamas Rusijos Federacijos Tarybos, Tarpparlamentinės NVS šalių Asamblėjos ir remiamas Respublikos Prezidento ir Rusijos Federacijos Vyriausybės, taip pat, Sankt Peterburgo miesto valdžios bei specialaus finansavimo. Forume dalyvavo nemažiau 2100 dalyvių iš verslo, mokslo, akademinių sluoksnių, valstybės valdžios ir viešųjų institucijų iš NVS šalių ir užsienio. Tarp delegatų buvo ir tarptautinių organizacijų atstovų – Jungtinių Tautų, Šiaurės Tarybos, ES, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko ir Pasaulio Prekybos Organizacijos.

Be plenarinių posėdžių vyko 18 apvaliųjų stalų pačiomis įvairiausiomis temomis – nuo Rusijos stojimo į PPO pasekmių ir sąlygų iki ekonominio bendradarbiavimo, tarpregioninio bendradarbiavimo, gamtinių resursų tvakymo, investicijų, teritorinio ir infrastruktūrinio vystimasi, bendrovių teisės, standartizacijos problemų, naujos informacinės technologijų naudojimo finansų srityje ir bankininkystėje, socialinės politikos reformos ir kitų.

Pati konferencija fokusavosi į ekonominę situaciją NVS šalyse, ypač Rusijoje. Kalbėdamas atidaryme Rusijos premjeras Michailas Kasjanovas bei ponas Sergejus Mironovas kalbėjo apie Rusijos ekonomikos atsigavimą, šalies pasiruošimą stoti į PPO ir bendros ekonominės erdvės tarp Rusijos ir NVS šalių plėtrai per taip vadinamą Eurazijos ekonominę bendriją. Abu pripažino, kad dar didelė dalis ekonominės Rusijos gerovės priklauso nuo žaliavų, ypač dujų ir naftos eksporto. Premjerministras teigė, kad Vyriausybė toliau laikysis krypties į žemės reformą, mažins barjerus investicijoms, reorganizuos valstybines monopolijas ir tobulins mokestinę sistemą.

Ponas Žanas Lemje, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko prezidentas pranešė, kad Rusijai skiriama beveik pusė milijardo eurų įvairiems projektams įgyvendinti. Tai turėtų skatinti ir kitas investicijas.

Ponas Maikas Muras, PPO Generalinis direktorius teigė, kad derybose dėl Rusijos narystės PPO yra pasiekta nemažai pažangos– per pastaruosius 12 mėnesių tiek, kiek per buvusius 12 metų. Bet sunkiausia yra dar ateityje, o tai, aišku, visų pirma – žemės ūkis, muitai ir procedūros. Rusjos Ekonomikos ministerijos atstovas patvirtino, kad narystė PPO yra vienas iš Rusijos prioritetų. O derybų tikslas yra geresnės galimybės konkuruoti Rusijos prekėms rinkoje.

Tai buvo labai naudingas dalyvavimas sužinant tiek Rusijos, tiek NVS problemas iš vidaus. Šis forumas kartais pavadinamas Sankt Peterburgo Davosu, o tai nėra tušti žodžiai.

Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2003 03 07.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas