Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Kaimo reikalų komiteto 2003-03-05 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2003 m. kovo 05 d. posėdyje apsvarstė kelių būklės kaime gerinimo klausimą. Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad šalies magistraliniai keliai gerai tvarkomi, tačiau vietinės reikšmės kelių būklė yra nepatenkinama, atskirais metų laikais jie yra sunkiai išvažiuojami, nesaugūs. Dar 62 procentai valstybinės reikšmės rajoninių kelių yra su žvyro danga. Vietos savivaldybėms nepakanka lėšų keliams bei gatvėms tiesti ir remontuoti, neužbaigti pradėti tiesti ūkininkų bendro naudojimo keliai. Pirmininkas pažymėjo, kad kiekviena ministerija vienodai atsakingai turi žiūrėti ne tik į miesto, bet ir į kaimo infrastruktūros gerinimo problemas.

Komiteto nariai atkreipė dėmesį į tai, kad sumažinus asignavimus melioracijai, nebuvo prižiūrimi ir neremontuojami keliai, kurie buvo įrengti iš melioracijos lėšų, taip pat Komiteto nariai siūlė atkreipti dėmesį į tai, kad perduodant iš apskričių vietinės reikšmės kelius savivaldybėms, nebuvo atlikta šių kelių inventorizacija ir teisinė registracija. Tai rimtas kliuvinys siekiant panaudoti šių kelių remontui ES struktūrinių fondų lėšas, nes tokia parama teikiama tik teisiškai registruotiems statiniams.

Susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis pritarė Kaimo reikalų komiteto narių išsakytoms mintims dėl kaimo kelių gerinimo ir pažymėjo, kad ministerija skirs didesnį dėmesį žvyrkelių atstatymui, panaudojant modernesnes technologijas, mažinančias dulkėtumą ir gerinančias kelio dangą. 2003 metais numatoma išasfaltuoti 231 km žvyrkelių ir tam bus skirta 80 mln. litų. Ministras pažadėjo skirti lėšas siekiant centralizuotai inventorizuoti vietinius kelius, gerinti susisiekimą su apskričių, savivaldybių ir kaimų centrais, organizuoti mokymus kaip pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis keliams gerinti.

Seimo Kaimo reikalų komitetas nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2003 sąmatą ir padidinti asignavimus žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti bei savivaldybėms skirti daugiau lėšų vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, prižiūrėti ir remontuoti.

Tai pat prašoma Vyriausybės skirti 7 mln. litų finansuoti 1999 metais pradėtų tiesti vietinės reikšmės (ūkininkų bendro naudojimo) kelių baigiamuosius darbus.

Pasiūlyta Vyriausybei parengti valstybinę vietinių kelių plėtros ir priežiūros programą, inventorizuoti vietinius kelius bei iki Lietuvos narystės ES tinkamai pasirengti panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas susisiekimo kaimo vietovėse gerinimui, organizuoti mokymus ir vykdyti kitus reikalingus parengiamuosius darbus.

Šių metų lapkričio mėnesį Seimo Kaimo reikalų komitetas numato aptarti kokį poveikį turėjo siūlomos priemonės gerinant kaimo kelių būklę.

Komitetas pritarė (bendru sutarimu) Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (Nr. IXP-2175) ir pasiūlė pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui jį patobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Seimo nario Broniaus Bradausko, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos ir Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos pasiūlymus. Kaimo reikalų komiteto paskirtas pranešėjas - Seimo narys Domininkas Velička.

Komiteto posėdyje taip pat buvo apsvarstyti įstatymų projektų svarstymo parengiamieji darbai, kuriems buvo pritarta bendru sutarimu:

    • Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. IXP-2275) (Svarstymo parengiamieji darbai): Komiteto išvadų rengėjais paskirti Seimo narius Mykolą Pronckų ir Vladą Žalnerauską; Prašyti visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas iki 2003 m. kovo 21 d.; prašyti Aplinkos apsaugos komitetą, Biudžeto ir finansų komitetą, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą bei Antikorupcinę komisiją pateikti išvadas dėl įstatymo projekto iki 2003 m. kovo 28 d.; Klausymus surengti 2003 m. balandžio 2 d.; išvados projektas turi būti pateiktas– 2003 m. balandžio 7 d. Svarstymo data pagrindiniame Kaimo reikalų komitete – 2003 m. balandžio 9 d.
    • Miškų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr.IXP-2276) (Svarstymo parengiamieji darbai): Komiteto išvadų rengėjais paskirti: Seimo narius Mykolą Pronckų ir Vladą Žalnerauską; Prašyti visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas ir pastabas dėl Miškų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto iki 2003m. kovo 21 d.; prašyti Aplinkos apsaugos komitetą pateikti išvadą dėl įstatymo projekto iki 2003 m. kovo 28d.; Klausymus surengti 2003 m. balandžio 2 d. Svarstymo data pagrindiniame Kaimo reikalų komitete – 2003 m. balandžio 9 d.
    • Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projektas (Nr.IXP-2299) (Svarstymo parengiamieji darbai): Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti: Seimo narius Virmantą Velikonį ir Domininką Veličką; Prašyti visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas ir pastabas dėl Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projekto iki 2003 m. kovo 18 d.; prašyti Biudžeto ir finansų komitetą pateikti išvadas dėl įstatymo projekto iki 2003 m. kovo 21d.; Klausymų nerengti; Svarstymo data pagrindiniame kaimo reikalų komitete – 2003 m. kovo 26 d.
    • žemės ūkio bendrovių įstatymo 18, 19, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo bei 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (Nr.IXP-2273) (svarstymo parengiamieji darbai): Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti: Seimo narį Viktorą Rinkevičių ir Seimo narį Virmantą Velikonį.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas