Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 3 d. posėdyje

 

Svarstytas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Komitetas svarstė siūlymus, kuriuos pateikė Seimo nariai O. Babonienė, A. Ramanauskas, G. Purvaneckienė, J. Korenka, S. Burbienė, J. G. Mincevičius, Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetas, kiti Seimo nariai. Dėl kai kurių pasiūlymų savo nuomonę pateikė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas.

Esminė diskusija vyko dėl privalomojo vidurinio išsilavinimo. Įstatymo projekte numatytas privalomas vidurinis išsilavinimas. Dalis Komiteto narių, Komiteto pirmininkas griežtai laikosi šios nuostatos, nes tai atitinka Lietuvos įsipareigojimus Europos Sąjungai. Kiti Komiteto nariai yra kitos nuomonės. O. Babonienės siūlymu, mokymasis turi būti privalomas iki 18 metų, o dėl privalomojo vidurinio išsilavinimo galima svarstyti 2004-2005 metais. Šiuo klausimu vyko balsavimas. Komiteto narių balsai pasiskirstė po lygiai. Rezultatą lėmė Komiteto pirmininko balsas, tad projekte palikta nuostata dėl privalomojo vidurinio išsilavinimo.

Kiti projekto pakeitimai nėra esminiai, daugiau redakcinio pobūdžio. Komitetas pritarė kai kuriems Seimo narių Aloyzo Sakalo ir Gedimino Dalinkevičiaus siūlymams, nepritarė J. G. Mincevičiaus ir kai kuriems Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymams.

Antrojoje komiteto posėdžio dalyje buvo išklausytos nuomonės dėl „Šviesos“ ir „Minties“ leidyklų privatizavimo. Akcinė bendrovė „Mintis“, kurios pagrindinė akcininkė yra valstybė, yra perduota Turto fondui ir šią leidyklą rengiamasi privatizuoti, nes ji veikia neefektyviai, turi daug skolų. Kultūros ministerija pasisako už leidyklos privatizavimą. Tam griežtai priešinasi R. Ozolas, B. Genzelis ir „Minties“ leidyklos vadovai. Jų teigimu, „Minties“ leidyklos veiklos negalima vertinti vien finansiniu požiūriu, nes ši leidykla užsiima filosofinių knygų leidyba, kuri nėra pelninga. Šios pozicijos šalininkų nuomone, privačios leidyklos neužsiims nepelninga filosofinių knygų leidyba. Juos baugina „Šviesos“ leidyklos privatizavimas.

Seimo nariai pateikė įvairių pasiūlymų. D. Teišerskytė pasiūlė pertvarkyti akcinę bendrovę „Mintis“ į viešąją įstaigą. Su šiuo siūlymu nesutiko kultūros ministrė R. Dovydėnienė, kadangi tai neišsprendžia finansavimo problemos. Komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę prašydama apsvarstyti galimybę „Minties“ leidyklą padaryti viešąja įstaiga ir į Generalinę prokuratūrą dėl „Šviesos“ leidyklos privatizavimo teisėtumo ištyrimo.

Įvyko Valstybinės paminklosaugos komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimai. Visuomeninės organizacijos iškėlė 18 kandidatų į VPK. Rinkimuose dalyvavo 87 rinkėjai. Į Valstybinę paminklosaugos komisiją išrinktas Valdemaras Šimėnas, surinkęs 58 balsus, ir Jonas Glemža, surinkęs 53 balsus.
Naujausi pakeitimai - 2003 03 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas